EnglishKontakt

Miljøvurderingskursus 2013

Miljøvurderingskursus2013FotoB.jpg

København
Screening er en af de helt afgørende faser i miljøvurderingsprocessen, og der er derfor udviklet en lang række af vejledninger og værktøjer til screening. Men undersøgelser viser, at kvaliteten af screeningsarbejdet varierer markant både i Danmark og i resten af Europa.
Dette kursus lægger op til diskussion af en række spørgsmål med direkte relevans for praksis: Hvad er god screeningspraksis? Hvilke værktøjer er særligt anvendelige? Hvordan sikres kvalitet i en organisation?

Kurset er arrangeret i samarbejde med Det Danske Center for Miljøvurdering,
Aalborg Universitet. Målgruppen er praktikere, der arbejder med VVM eller miljøvurdering af planer og programmer.

Se programmet

Tilmelding via DCEA

Sted: 
København
Dato: 
Tirsdag, 27 august, 2013 - 09:00
Tilmeldingsfrist: 
28. juni 2013