EnglishKontakt

Turisme som udviklingsstrategi

Byforskning uden grænser

Turisme bliver ofte nævnt som redningen for de kystnære områder og ændringerne af planloven skal blandt andet give turisterhvervet bedre udviklingsmuligheder. Men hvordan håndteres og udvikles landskab og bebyggelse i krydsfeltet mellem nye oplevelseslandskaber og bevarelse af kulturlandskabernes karakteristika. Konferencen vil sætte fokus på hvorledes arkitektur, design og planlægning kan spille en rolle i udviklingen af fremtidens turisme og hvordan turisme kan indgå som en del af udviklingsstrategien for et lokalområde.

Se program

Sted: 
Aalborg
Dato: 
Torsdag, 2 marts, 2017 - 09:00
Pris: 
925 kr.
Tilmeldingsfrist: 
Tilmelding fortsat mulig