EnglishKontakt

Veje i landskabet – vejens landskab

Konference d. 24. januar 2018 

Se program

Motorveje har en særlig status, i landskabet - og i byplanlægningen. Den gode historie om motorvejen fortæller om omsorg for landskabet, så vel som for bilisten.
Men historien fortæller også om motorvejen som en påtrængende nabo med store konsekvenser for beboelse, landskab og natur.

Det “store H” blev et begreb for de danske motorveje og fik megen opmærksomhed, såvel i anlægs- og udbudsforskrifter, som i byplanlægning og landskabsarkitektur.
Ideerne om den ”Den Østjyske Millionby” og omfattende vejledninger i tidsskrifter og i bøger om smukke veje i landskabet vidner om opmærksomhed og respekt for perspektiver, potentialer og problematik.

Med regeringsgrundlaget 2016 er der kommet fokus på en række projekter, bl.a. en ny midtjysk motorvej, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en række udvidelser af eksisterende motorveje, herunder E-45.
Det er anledningen til at gøre status og vurdere, hvordan vi bedst kan sikre de mange hensyn, der skal tages, når de næste års projektering mest kommer til at handle om støjafskærmning, trafiksikkerhed og udvidelse af antallet af spor.

  • Hvilken faglig viden og planlægningsmæssig indsigt er der brug for?
  • Hvordan fastholder vi motorvejen som et smukt og velfungerende element i landskabet?
  • Har vi modet til at lægge styrke i den kunstneriske udformning af vejens landskab?
  • Hvordan afhjælper vi den biologiske barriere?
  • Hvordan kan motorveje, som blev anlagt smukt i det danske kulturlandskab fungere tæt på erhvervs og boligområder mellem høje støjvolde og med ekstra spor?
  • Hvad betyder det for byudviklingen at industri og handel er placeret veleksponeret ud til motorvejen eller skjult bag støjværn?

Hør bl.a. oplæg fra ….
Formand for Byplanudvalget Axel Bredsdorff, Rudersdal Kommune
Arkitekt og byplanlægger Dennis Lund
Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus

Målgruppe: Statslige og kommunale planlæggere, landskabsarkitekter, arkitekter, trafikplanlæggere, styrelser, rådgivere og udførende entreprenører m.fl.

Konferencen udbydes i et samarbejde mellem Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium

Konferencen afholdes d. 24 januar 2018 i
Salon K - Huset, Rådhusstræde 13, 1466 København K.

Se program

 

Sted: 
København
Dato: 
Onsdag, 24 januar, 2018 - 09:00
Pris: 
1.995 kr.
Tilmeldingsfrist: 
8. januar. Hvorefter er tilmeldingen bindende.