EnglishKontakt

Oplægsholdere - Hovedstaden 2030


Brian Mikkelsen
Erhvervsminister

 


Benedikte Kiær
Borgmester i Helsingør Kommune

 


Steen Christiansen
Borgmester i Albertslund Kommune og formand for KKR Hovedstaden

 


Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

 


Curt Liliegreen
Cand. polit. Direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, som har til formål at kvalificere den boligøkonomiske debat, indsamle data om boligmarkedet og formidle information om udviklingen til offentligheden. Centeret blev stiftet af Realdania i 2009. Curt har tidligere bl.a. været cheføkonom i Entreprenørforeningen og administrerende direktør for Byggeriets Evaluerings Center.

 


Susanne Krawack
Civilingeniør. Mobilitetschef i Aarhus Kommune. Tidligere har Susanne bl.a. arbejdet for tænketanken Concito og været direktør i Trekantområdet Danmark og for konsulentvirksomheden Tetraplan, som arbejder med trafikplanlægning og trafikmodeller. Susanne har ved flere lejligheder rådgivet skiftende regeringer om trafikplanlægning – bl.a. som sekretariatschef i Transportrådet.

 


Ole Hjorth
Cand. silv. og MRICS. Director i Sadolin & Albæk, der er en  rådgivnings- og erhvervsmæglervirksomhed. Ole arbejder primært med de kommercielle aspekter af byudvikling. Med 15 års erfaring fra ejendomsbranchen og den finansielle sektor har han et indgående kendskab til de markedsmæssige rammevilkår for by- og erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet.


Malene Krüger
Arkitekt m.a.a. Adm. direktør for tegnestuen TREDJE NATUR, der arbejder med samspillet mellem by og natur og har et ønske om at skabe de bedste forudsætninger for en by som er tilpasset det levende. Den hurtigt voksende tegnestue har vundet flere konkurrencer og udarbejdet forslag til nye typer landskabelig urbanisme.

 


Per Nyborg
Cand. merc. Adm. direktør og indehaver af Institut for Center-Planlægning A/S (ICP). ICP har siden 1959 rådgivet såvel kommuner som investorer omkring detailhandel og andre oplevelses- og kundeorienterede servicefunktioner iDanmark og i udlandet.

 


Jes Møller
Civilingeniør, Formand for Dansk Byplanlaboratorium og projektchef i Køge Kyst. Jes Møller har tidligere bl.a. været teknisk direktør i  henholdsvis Køge Kommune og Albertslund Kommune og plandirektør i  HUR.

 


Jens Kvorning
Arkitekt m.a.a. Professor i byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole. Jens Kvornings forskning fokuserer på urban restrukturering, dvs. undersøgelsen af de udfordringer og omdannelsesprocesser, byerne konfronteres med, og de planlægningsformer, der udvikles til at håndtere disse udfordringer.

 


Boris Brorman Jensen
Selvstændig konsulent, praktiserende arkitekt og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole. Boris Brorman Jensen har publiceret og udstillet en lang række forskningsprojekter om globalisering, byudvikling og arkitekturteori – bl.a.  debatbogen om DEN ØSTJYSKE MILLIONBY, som udkom  i juni 2017.

 


Sigmund Lubanski
Cand. scient. soc. Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen med ansvar for områderne planlægning og byudvikling, regional udvikling og landdistriktsudvikling. Sigmund har tidligere bl.a. arbejdet som kontorchef i Erhvervsministeriets departement og Københavns Amt.