EnglishKontakt

Den inkluderende by?

Konference

Urbaniseringen foregår hastigt over hele verden. FN har beregnet, at omkring år 2050 vil 70% af verdens befolkning bo i byerne. Der er pres på infrastrukturen, arbejdsmarkedet, boligmassen og miljøet. Også byernes indbyggere og deres fællesskaber er under pres, og i mange storbyer er antallet af hjemløse og andre udsatte stigende.

På konferencen undersøger vi konsekvenserne af urbaniseringen og præsenterer nytænkning og initiativer indenfor forskning og praksis, der kan bidrage til mere bæredygtig og inkluderende udvikling af byer i Danmark. Vi samler politikere, forskere og praktikere til en dag med debat, dialog og inspiration til at finde gode løsninger for vores byrum og håber at finde svar og ideer til spørgsmålene:

Kan boligpolitikken udfordres og ændres? Hvordan forebygger vi udsathed og skaber sunde og bæredygtige relationer mellem mennesker i det nære lokalområde og i byerne? Hvordan sikrer vi indsatser, som inkluderer de, der er udenfor, og forebygger, at udsathed opstår og som skaber sunde og bæredygtige fællesskaber?

Sted: 
København Ø
Dato: 
11. april 2019