EnglishKontakt

Vand i Byer

vand_i_byen.pngDansk Byplanlaboratorium deltager i et partnerskab om vand i byer. Partnerskabets formål er at tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder og samtidig udvikle nye kommercielle løsninger med stort eksportpotentiale. En af ambitionerne er at udvikle løsninger, så fremtidens store nedbørsmængder anvendes som ressource frem for at udgøre et problem.

Partnerskabet består af over 75 virksomheder, forskningsinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber og organisationer inden for vandmiljøsektoren. DTU leder partnerskabet i samarbejde med Københavns Univesitet og de to GTS-institutter DHI og Teknologisk Institut. Virksomhedspartnerne omfatter blandt andet CO-WI, Grontmij/Carl-Bro, Rambøll, NCC, Henning Larsen Architects og IBM.

Yderligere informationer kan fås hos
Ny W. Øhlenschlæger, nwo@byplanlab.dk eller hos Ellen Højgaard Jensen, EHJ@byplanlab.dk

Du kan finde flere oplysninger her:
www.laridanmark.dk
www.vandibyer.dk