EnglishKontakt

Projektmedarbejder til ny Storstrømsbro

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune søger en projektmedarbejder til at løse koordinerings- og miljøopgaver i forbindelse med opførelse af den nye Storstrømsbro.

Vi forventer, at de primære myndighedsopgaver bliver i forbindelse med jordhåndtering og jordflytninger, herunder tilsyn på byggepladser i forhold til givne tilladelser. Afhængig af dine kompetencer, herunder tidligere beskæftigelse, vil der være mulighed for at byde ind på andre opgaver på miljøområdet.

Du skal løse opgaver med koordinering, dialog og borgerkontakt. Du skal derfor være god til at kommunikere og samarbejde.

Kontaktperson: 
Leder af Miljø Jakob Lysholdt
Ansøgningsfrist: 
19. aug. 2018

To byplanlæggere til lokalplanlægning

Fredensborg kommune

Da lokalplan-ordrebogen er fuld og søger Fredensborg kommune to ny kolleger til lokalplanlægning.

I Team Plan og Byg får du 17 gode kollegaer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, alder, erfaring og kompetencer. Udover lokalplanlægning arbejder vi blandt andet med planstrategi, kommuneplan, landzonesager, byggesagsbehandling og flere større byudviklingsprojekter i vores fire byer. Dertil kommer den løbende sagsbehandling af ansøgninger, spørgsmål og klager i forhold til planloven.

Kontaktperson: 
Byplanlægger Nils-Erik Wandall
Ansøgningsfrist: 
09. sep. 2018

Byplanlægger

Haderslev Kommune

Med dig på holdet vil vi være 12 planlæggere, som arbejder med kommune- og lokalplanlægning, plan- og landzoneadministration, byudvikling, bevaringsværdige bygninger, klima, VVM, miljøvurdering og energiplanlægning.

Udarbejdelse og administration af lokalplaner vil være dit omdrejningspunkt. Af og til vil der også skulle udarbejdes kommuneplantillæg, og det arbejde vil også være din opgave. Du skal kunne tage ansvar for opgaven fra start til slut. Og faktisk også bagefter når lokalplanen tages i brug, og der kommer spørgsmål til den, og alle de andre lokalplaner vi har.

Kontaktperson: 
Christina Vedel-Birch Andersen
Ansøgningsfrist: 
20. aug. 2018

Planchef

Høje-Taastrup Kommune

Du er god til relationer og samarbejde. Du har erfaring med lokalplaner og byplanlægning.  Du er reflekterende med ønske om at gøre en forskel. 

Høje-Taastrup kommune er inde i en forrygende udvikling med fokus på vækst, erhvervs- og byudvikling. Alene inden for de sidste 5-6 år er der skabt ca. 9000 nye arbejdspladser i kommunen, og der er allerede planlagt for 4.500 nye boliger. Det er en udvikling der ser ud til at fortsætte med spændende perspektiver i planlægning, organisering og samarbejde.

Kontaktperson: 
Lars Christensen
Ansøgningsfrist: 
05. sep. 2018

Byplanlægger

Herlev Kommune

Som medarbejder i Stab for By og Udvikling bliver du en del af en central enhed som arbejder for opfyldelsen af de politiske ambitioner. Stabens ansvarsområde spænder bredt, med opgaver inden for kultur og fritid, byplan, erhverv samt udviklingsopgaver på tværs af hele den kommunale organisation. Samlet er der i alt ca. 125 ansatte, hvoraf de 15 er ansat på rådhuset i tre teams indenfor kultur og fritid, interne udviklingsopgaver og erhverv samt kommunens planarbejde. Planområdet står centralt i udviklingen af Herlev Kommune og området er meddefinerende for udviklingen af Herlev i de kommende år.

Kontaktperson: 
Rasmus K.P. Rasmussen
Ansøgningsfrist: 
17. aug. 2018

Projektleder til rekreative byudviklingsprojekter

Lolland Kommune

Kan du lede projekter og har du forstand på byudvikling, landskabsplanlægning og friluftsliv? Kan du omsætte projekter til virkelighed, sikre at opgaver når i mål til tiden og har du sans for kvalitet? Så er det måske dig vi søger som projektleder!

Som projektleder får du ansvaret for at styre projekterne godt igennem alle faser – fra den indledende dialog med borgerne til den endelige realisering og indvielse. Vi lægger stor vægt på, at projekterne realiseres gennem dialog og tæt samarbejde med interessenter, entreprenører, arkitekter, byplanlæggerne, Park & Vej og dine kollegaer i Teknik- og Miljømyndighed.

Kontaktperson: 
.
Ansøgningsfrist: 
19. aug. 2018

Byplanlægger

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune søger en byplanlægger, der har lyst til og vil engagere sig i Rudersdals opgaver inden for strategisk og fysisk planlægning, herunder arbejdet med kommunens §17 stk. 4 bycenterudvalg.

Du vil få mulighed for at løse og deltage i alle typer plansager.

Opgaverne fordeler sig på forskellige niveauer fra de strategiske som kommuneplan, planstrategi, bycentre over politikker, lokalplaner, planer for bymiljøer og bebyggelser til sager om enkelte ejendomme.

Kontaktperson: 
Birgitte Kortegaard
Ansøgningsfrist: 
07. sep. 2018

Landskabsarkitekt

Rudersdal Kommune

Opgaverne i Team Park og Natur spænder vidt, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver som landskabsarkitekt. Vi søger en kollega med stor erfaring med udbud og anlæg, og som har lyst til at dele sin faglighed med resten af teamet. Du skal kunne lide at få enderne til at mødes og i samarbejde med borgerne, dine kollegaer på børne- og skoleområdet, på kulturområdet og i driften skabe et godt projekt.

Kontaktperson: 
Elsebeth Clemmensen
Ansøgningsfrist: 
10. sep. 2018

Byplanlægger

Aarhus Kommune

Vi søger en medarbejder som kan varetage indgangen til Plan omkring nye sager herunder til videreudvikling og implementering af 360 graders værktøjet, være bindeled til kommunens overordnede planlægning samt indgå i dialogen med kommunens øvrige magistratsafdelinger omkring lokaliseringssager.

Du komme til at arbejde tværgående og i tæt samarbejde med kommuneplanafdelingen bl.a. i forbindelse med den igangværende temaplanlægning, og du vil forventes at bidrage til en vurdering af nye sager med henblik på at afdække udfordringer og potentialer i forhold til igangsætning af den efterfølgende planproces.

Kontaktperson: 
Eva Møller Sørensen
Ansøgningsfrist: 
11. sep. 2018

Trafikplanlægger

Odense Kommune

Afdelingen Byudvikling består af ca. 90 medarbejdere, der arbejder med bl.a. trafik, byplanlægning, almene boliger og parkering. I hovedtræk er der tale om følgende opgaver:

  • Samarbejde med FynBus om rutelægninger, tilpasninger og optimeringer
  • Koordinering i forbindelse med arrangementer, anlægsprojekter mm.
  • Besvarelser af borgerhenvendelser
  • Mindre projekter, såsom genplacering af buslæskærme, busholdepladser mm.
  • Tværgående trafikplanlægningsopgaver inden for øvrige trafikantgrupper
Kontaktperson: 
Rasmus Bach Mandø
Ansøgningsfrist: 
20. aug. 2018

Medarbejder til Vej og Park

Furesø Kommune

Furesø Kommune er en kommune i rivende byudvikling med udvikling af områder som Flyvestationen og bymidterne i Værløse og Farum. Vej og Park afdelingens opgaver afspejler denne byudvikling med den kommende støjhandlingsplan og trafikhandlingsplan samt udvikling af vores grønne områder. Derudover er de almindelig opgaver med myndighedsbehandling. Da en af vores kollegaer har valgt at søge nye udfordringer, har vi fået mulighed for at ansætte en ny kollega.

Kontaktperson: 
Dorrit Jakobsen Gundstrup
Ansøgningsfrist: 
20. aug. 2018

Bygherre og projektleder

Hillerød Kommune

Vil du være med til at præge over 50.000 borgeres hverdag? Motiveres du af at bygge nyt, til og om og af et tæt tværfagligt samarbejde med mange interessenter? Og ser du muligheder i og brænder for at bringe nyt liv til eksisterende bygninger, så er du måske vores nye kollega.

Du får en hverdag, hvor du skal kunne tænke klart, kreativt og løsningsorienteret. Der er plads til selvstændighed og initiativ, og du får stor indflydelse og ansvar for planlægning og projektledelse af en række af vores anlægsopgaver.

Kontaktperson: 
Nikolaj Asschenfeldt Vandrup
Ansøgningsfrist: 
19. aug. 2018

Teamleder til Team Byplan

Ringsted Kommune

Som teamleder får du selvstændigt personaleansvar for 7 kvalificerede og engagerede medarbejdere. Du får ansvaret for at sikre den rette kvalitet i medarbejdernes opgaveløsning igennem vedligeholdelse og udvikling af teamets faglige kompetencer. Du formår at skabe resultater og du kan forene teamet bag en løsningsorienteret tilgang til ansøgere og interessenter.
Sammen med centerchefen og 3 fagledere har du ansvaret for hele tiden at skabe de bedst mulige rammer for et optimalt samarbejde på tværs i Ringsted Kommune og dermed bidrage med gode forslag til opgaveløsningen.

Kontaktperson: 
Jeanne Breinholdt Skelmose
Ansøgningsfrist: 
19. aug. 2018

Projektleder til byudvikling

Morsø Kommune

Vil du være med til skabe innovative udviklingsprojekter, hvor borgeren og den gode løsning er i centrum? Så har vi en helt ny plads som projektleder på holdet, der arbejder med spændende projekter i Nykøbing og på Mors.
 
Du kommer til at indgå i en gruppe med en stærk faglig sammensætning, hvor borgeren og den professionelle opgaveløsning samt den faglige udvikling er i centrum.  Metodefrihed og medbestemmelse er en grundlæggende del af opgaveløsningen. Du skal kunne tage ansvar for og drive projekter, så vi når i mål, derfor er 3-5 års erfaring med projektarbejde eller projektledelse en fordel.

Kontaktperson: 
Ann-Sophie Øberg
Ansøgningsfrist: 
03. sep. 2018

Planlægger til Planteamet

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for at bruge dine kompetencer inden for byplanlægning? Elsker du at have det store overblik, mens du arbejder med detaljen? Og hvad med en flok engagerede og flinke kolleger? Er det lige dig? Så kom og vær med i Ikast-Brande Kommunes Planteam! 

Vi søger en kollega til at hjælpe med at planlægge udviklingen i kommunen med Danmarks bedste erhvervsklima, Ikast-Brande. Her er i den grad fart på byudviklingen, og lige nu er vi ved at sikre realiseringen af den højeste bygning i Vesteuropa – som skal ligge i Brande!

Kontaktperson: 
Karina Kisum Jensen
Ansøgningsfrist: 
09. sep. 2018

Jurist til By- og Miljøområet

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune søger to dygtige juridiske specialister indenfor henholdsvis planlov og entrepriseret med politisk flair, drive og gode samarbejds- og forhandlingsevner. 
 
Du vil indgå i et jurateam bestående af i alt 6 jurister, der yder juridisk rådgivning af høj kvalitet til By- og Miljøområdets afdelinger, men også til de øvrige forvaltningsområder i Frederiksberg Kommune. By- og Miljøområdet har mange engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. 

Kontaktperson: 
Ingvar Sejr Hansen
Ansøgningsfrist: 
01. sep. 2018