EnglishKontakt

Landskabsarkitekt

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er en grøn bo-kommune, og mødet med vores borgere en vigtig del af kommunens identitet. Vi har fokus på, at kommunens grønne områder er en naturlig del af borgernes hverdag, og på hvordan vi sammen kan udvikle gode projekter.

Opgaverne i Team Park og Natur spænder vidt, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver som landskabsarkitekt. Vi søger en kollega med stor erfaring med udbud og anlæg, og som har lyst til at dele sin faglighed med resten af teamet. 

Kontaktperson: 
Elsebeth Clemmensen
Ansøgningsfrist: 
30. nov. 2018

Leder til Team Plan og Byudvikling

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune søger en leder, der kan stå forrest og varetage ledelsen af medarbejdere og de mange planer og byudviklingsprojekter, som vi har aktuelt og fremadrettet. Vi søger en stærk fagperson, der har siddet for bordenden af byudviklingsprojekter og har forvaltet planloven og planlægning i praksis. 

Som teamleder for Plan og Byudvikling vil du spille en central rolle for kommunes overordnede planlægning og byudvikling og have en central opgave i forhold til det tværgående strategiske perspektiv på opgaver forankret i dit team. 

Kontaktperson: 
Julie Reinau
Ansøgningsfrist: 
18. nov. 2018

Projektleder til byudvikling

Egedal Kommune

I Region Hovedstaden ligger Egedal Kommune, der hvor Storkøbenhavn holder op og det grønne frodige land begynder.
 
En stor del af den forventede vækst i boliger og arbejdspladser i hovedstadsområdet i de kommende år kommer til at ske i Egedal Kommune.  De varierede bysamfund, tæt på både naturen og hovedstaden, gør Egedal Kommune meget attraktiv for bosætning. Der er stadig store arealer til boligbyggeri i de stationsnære byområder. I de kommende 10 år forventes en udbygning med cirka 1000 nye boliger.

Kontaktperson: 
Ida Bode
Ansøgningsfrist: 
18. nov. 2018

Arkitekt med sans for byudvikling og arkitektonisk merværdi

Vejle Kommune

Vejle Kommune oplever en stærk vækst og en positiv tilflytning til Vejle by, de mindre byer og resten af kommunen. Nye bydele skyder op, og nye byrum, bygninger og andre spændende projekter står på spring. Vejle er den første kommune i Danmark, der lancerede en arkitekturpolitik. Arkitektur betyder noget. Arkitektur gør en forskel. I Vejle Kommune oplever vi, at arkitektur skaber merværdi.   

Der er nu en sjælden mulighed for, at du kan komme med på holdet. Vi søger nemlig en arkitekt til en spændende stilling i Projektudvikling - Stadsarkitektens afdeling.  

Kontaktperson: 
Camilla Jørgensen
Ansøgningsfrist: 
23. nov. 2018

Projekteringsmedarbejder til vej- og anlægsprojekter

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune er i gang med en spændende udvikling. Det gælder også indenfor vej- og anlægsområdet, hvor der i de kommende år igangsættes flere store, spændende og krævende projekter. Til en nyoprettet stilling søger vi derfor en kollega, som kan indgå i Anlæg og Ejendomme.

Du vil blive en del af Anlæg og Ejendomme i Teknik og Miljø, hvor vi er 19 medarbejdere. Afdelingens opgaver spænder vidt fra arbejde med anlæg af veje, byggemodninger m.v., til varetagelse af kommunens bygherrefunktion ved byggeopgaver og vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse samt pedelservice og trykkeri.

Kontaktperson: 
Thomas McCulloch
Ansøgningsfrist: 
22. nov. 2018

GIS-konsulent med udviklingsflair

Billund Kommune

IT og Organisation i Billund Kommune søger en engageret GIS-konsulent, som har interesse og flair for at bringe GIS og geodata i spil på innovative måder i hele kommunen og som altid tænker i at digitalisere arbejdsprocesser og arbejde på tværs i en organisation. Vi arbejder med løsninger til vores organisation. Det betyder, at du skal bidrage til at finde løsninger, der i sidste ende hjælper brugerne med at få geodata i spil på netop deres område. Jobbet byder på en meget afvekslende hverdag, derfor er det vigtigt, at du trives med mange nye udfordringer.

Kontaktperson: 
Anders Fihl
Ansøgningsfrist: 
19. nov. 2018

Planlæggerkollega til Natur & Vand

Aarhus Kommune

Aarhus er i en rivende og spændende udvikling, og det stiller store krav til en klog og helhedsorienteret byplanlægning. Derfor søger Vand og Natur en planlæggerkollega, der har kompetencerne og interessen for at bidrage til en grønnere og mere bæredygtig by.

Vi søger en arkitekt, landinspektør, ingeniør eller tilsvarende med en faglig baggrund inden for fysisk planlægning. Det er en forudsætning, at du har viden om og konkret erfaring med planlægningsopgaver og projektledelse. Opgavernes karakter betyder, at vi har stor kontakt til både interne og eksterne parter.

Kontaktperson: 
Lisbeth Roi Madsen
Ansøgningsfrist: 
18. nov. 2018

Byplanlæggere til nyoprettede stillinger

Aarhus Kommune

Det går godt for Aarhus. Byen er i rivende udvikling og masser af mennesker flytter til for at være en del af vores by. I år 2050 vil byen runde 450.000 indbyggere, mens pladsen forbliver den samme. En større tæthed skaber grundlaget for en lang række af byens fordele. Mange store byggerier skyder op i byen. Byrådet har på denne baggrund bevilget flere midler til løsning af planopgaverne. Derfor har vi brug for dig.

Du vil som udgangspunkt indgå i Team Fysisk Plan og herfra bidrage til samarbejdet med afdelingens øvrige teams. I Planafdelingen er vi i øjeblikket ca. 37 medarbejdere, hvoraf 22 indgår i Team Fysisk Plan.

Kontaktperson: 
Eva Møller Sørensen
Ansøgningsfrist: 
05. dec. 2018

Projektleder til fysisk omdannelse

Høje-Taastrup Kommune

Vil du være en central aktør i de ambitiøse og visionære omdannelsesprojekter, som vi er i fuld gang med at udvikle og gennemføre i Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder?
 
I Byrådscentrets Taskforce for Udsatte boligområder arbejder vi tæt sammen med boligorganisationer, rådgivere, civilsamfundet og andre aktører for at realisere den politiske vision om en kommune i social balance – uden udsatte boligområder og parallelsamfund.

Kontaktperson: 
Rune Bæklund
Ansøgningsfrist: 
20. nov. 2018

Projektleder til boligsociale indsatser

Høje Taastrup Kommune

Kan du løfte Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder gennem udvikling af den kommunale kernedrift, og gennem samarbejdet med den almene sektor? 

I Byrådscentrets Taskforce for Udsatte boligområder arbejder vi tæt sammen med boligorganisationer, rådgivere, civilsamfundet og andre aktører for at realisere den politiske vision om en kommune i social balance – uden udsatte boligområder og parallelsamfund.

Kontaktperson: 
Rune Bæklund
Ansøgningsfrist: 
20. nov. 2018

Arkitekt til Natur- & Planafdelingen

Frederikssund Kommune

Vi søger en arkitekt med stærke visuelle formidlingskompetencer, som brænder for at være med til at skabe gode byer i en kommune med vækst og udvikling. Vi har et Byråd, der har store ambitioner, som du skal være med til at indfri. 

I Frederikssund Kommune er vi bl.a. i gang med at realisere kommunens byudviklingsområde Vinge, ligesom vi også arbejder med at indfri de potentialer, som den nye bro over Roskilde Fjord vil give særligt i Hornsherred. 

Kontaktperson: 
Dorthe da Silva
Ansøgningsfrist: 
23. nov. 2018

Praktikant til innovativ arkitektafdeling

Rambøll

Er du klar til at bringe din viden fra studiet i spil på komplekse og udfordrende projekter? Så er her en fantastisk mulighed for at komme med på holdet og udvikle dig både personligt og fagligt. Praktikopholdet er for forårssemesteret 2019.

Som praktikant i Arkitektur og Integreret design i Aalborg, bliver du en del af en relativt nystartet afdeling – så du er med helt fra starten! Vi arbejder helhedsorienteret og sammen med andre arkitekter, konstruktører og ingeniører vil du arbejde på holistiske løsninger for Rambølls mange kunder.

Kontaktperson: 
Jakob Feldager Jørgensen
Ansøgningsfrist: 
01. dec. 2018

Lokalplanlægger med mere

Køge Kommune

I løbet af det næste år skal vi udarbejde ny planstrategi og en boligpolitik, og som værter for næste års byplanmøde vil vi tænke ekstra meget i formidling af vores projekter og planer.

Du vil komme til at arbejde midt i dette opgavefelt, og vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og selvstyrende med både lokalplaner og andre plansager. Det betyder ikke alene, men i et samarbejde med kollegaer, leder, bygherrer og borgere.

Kontaktperson: 
Anders Mosbæk Nielsen
Ansøgningsfrist: 
18. nov. 2018

Praktikant til ITK

Aarhus Kommune

Brænder du for kommunikation, digital byudvikling og communityopbygning? Har du lyst til at være med til at gøre Aarhus til en digital foregangsby, og vil du være med i udviklingen af Smart Cities? Kan du kommunikere godt på engelsk og vil gerne arbejde sammen med et internationalt team?

Du vil få mulighed for at deltage i mange forskellige projekter. Særligt skal dog fremhæves det internationale projekt IoTCrawler (www.iotcrawler.eu), hvor du vil skulle hjælpe med at understøtte kommunikationen målrettet et internationalt publikum såvel som det lokale Aarhus Smart City miljø.

Kontaktperson: 
Michelle Bach Lindstrøm
Ansøgningsfrist: 
23. nov. 2018

Projektleder til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark

Aalborg Kommune

Ambitionen med NBE er, at understøtte en bæredygtig erhvervsudvikling gennem partnerskaber og i samarbejde med ca. 100 NBE-medlemsvirksomheder og andre relevante partnere og aktører.

Vi søger en projektleder for vores nye innovationsprojekt Cirkulær Innovation i Partnerskaber, der er støttet af Regionalfondsmidler. Der er tale om en projektleder stilling, som rummer overblik og samarbejde med de involverede aktører, status og afrapportering til styregruppe og Erhvervsstyrelsen samt ansvar for projektøkonomi.

Kontaktperson: 
Lene M. Nielsen
Ansøgningsfrist: 
18. nov. 2018

Chef for Teknik og Miljø

Varde Kommune

Kan og vil du udfordre det givne, kan du tænke anderledes og har du visionerne til at se og gribe en mulighed hvor andre ser begrænsninger? Har du ambitioner om at blive chef for Teknik og Miljø i en af landets geografisk største kommuner? Så bør du søge stillingen i Varde Kommune.
 
Vi søger en chef, der kan agere og håndtere de mange skiftende vinkler og sammenhænge og som samtidig kan bevare blikket for helheden og den overordnede strategi.

Kontaktperson: 
Thomas Jaap
Ansøgningsfrist: 
07. jan. 2019

Barselvikar til GIS-gruppen i Teknik og Miljø

Haderslev Kommune

Kunne du tænke dig at arbejde med GIS og geodata? Har du gode idéer i forhold til visualisering og formidling af data via forskellige platforme? Så kan du være med til at sætte dit præg på Haderslev Kommunes GIS-løsninger.

Vi søger en GIS-medarbejder til et barselsvikariat i 9 måneder – eventuelt med mulighed for forlængelse. Vi tilbyder et vikariat i et kompetent fagligt miljø med projekter og opgaver, som oftest vil kræve gode samarbejds- og formidlingsevner. Derudover vil bearbejdning og formidling af geodata på diverse hjemmesider være et centralt omdrejningspunkt.

Kontaktperson: 
Kent Skovfoged Hansen
Ansøgningsfrist: 
19. nov. 2018

Praktikanter til Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center

Brænder du for byens udvikling og arkitektur? Ønsker du at være med til at fremme bæredygtig arkitektur, byudvikling og design? Vil du prøve kræfter med at udvikle og producere arrangementer til vores faglige og kulturelle publikum? Eller interesserer du dig mere for internationale projekter og at arbejde med stakeholder management, eventplanlægning og projektudvikling? Alt dette i et innovativt miljø i BLOX – Så er det dig vi søger!

DAC søger tre studerende med interesse for arkitektur, byudvikling, eventproduktion, kommunikation og facilitering. Du har mod på at sætte viden i spil og møde nye mennesker – både internt og eksternt. Du er nysgerrig på forskellige typer opgaver og brænder for at gøre en forskel.

Kontaktperson: 
Mie Bjerre Wester
Ansøgningsfrist: 
03. dec. 2018

Studentermedhjælper til BYR-afdelingen

Kuben Management A/S

Ønsker du at få et dybere indblik i arbejdet med det byggede miljø, hos en af de stærkeste aktører inden for rådgivning om projektudvikling og bygherrerådgivning? Så send os en ansøgning i dag, og bliv en del af en spændende og imødekommende arbejdsplads.

Som studentermedhjælper hos os får du et udviklende og selvstændigt job i et fagligt inspirerende miljø. Vores organisation er sammensat af mange forskellige fagligheder, og gennem dit arbejde vil du samarbejde og sparre med mange kollegaer, og dermed få indblik i mange af vores arbejdsprocesser og projekter.

Kontaktperson: 
Henning Backe
Ansøgningsfrist: 
25. nov. 2018

Kollega til opgaver på plan- og VVM-området

Orbicon

Orbicon oplever i øjeblikket en stigende efterspørgsel på hjælp til kommunale opgaver på bl.a. plan- og naturområdet, VVM/SMV samt anden kommunal administration. Orbicons Miljø og Naturafdeling søger derfor medarbejder med kommunal erfaring til vores kontor i Aarhus/Viby.

Du kommer til at løse opgaver i tæt samarbejde med en meget engageret Miljø- og Naturafdeling bestående af 38 medarbejdere med en meget høj faglighed. I Miljø og Natur arbejder vi tæt sammen med de andre afdelinger i Orbicon eksempelvis om VVM, klima-, infrastruktur- og naturgenopretningsprojekter.

Kontaktperson: 
Hans-Martin Olsen
Ansøgningsfrist: 
29. nov. 2018

Projektleder til Byudvikling og Faciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen (barselsvikariat)

Københavns Kommune

Byudvikling & Faciliteters arbejdsområder er centreret omkring planlægning og udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter i København. Dette sker ved at bidrage til udviklingen af store og små anlægsprojekter, fx kunstgræsbaner, idrætshaller, kulturhuse og biblioteker.

Arbejdet indebærer en stor kontaktflade til projekternes mange interessenter, som tæller alt fra borgere, byggeeksperter, andre forvaltninger og folkeoplysende foreninger til selvstændige kulturaktører. Kontoret varetager dialog og projekter i tæt samspil med mange forskellige aktører med hver deres interesser.  

Kontaktperson: 
Gudrunn Vad
Ansøgningsfrist: 
22. nov. 2018

Bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller lignende til Københavns Ejendomme og Indkøb

Københavns Kommune

Vil du være med til at udvikle Københavns Kommunes ejendomsportefølje? Ligger dit interessefelt inden for Building Information Modelling (BIM)? Vil du være en del af et team, der arbejder med at optimere brugen af digitale værktøjer inden for digitalisering og facility management? Så er du måske vores nye kollega!  

Københavns Ejendomme og Indkøb er en dynamisk arbejdsplads i Københavns Kommune, der drifter og forvalter en af Danmarks største ejendomsporteføljer. Vores mål er at drive og udvikle gode fysiske rammer for kommunens aktiviteter og optimere driften og brugen af ejendomme.  

Kontaktperson: 
Janni Conradsen
Ansøgningsfrist: 
21. nov. 2018

Studentermedhjælper til Sekretariatet for supercykelstier

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen søger en dygtig studentermedhjælper, der skal være med til at udvikle samarbejdet om verdens stærkeste net af supercykelstier. 

23 kommuner og Region Hovedstaden er gået sammen om at udvikle et net af supercykelstier, der skal skabe optimale forhold for pendlercyklister i hovedstadsregionen. Et ambitiøst samarbejde, der er forankret i Sekretariat for supercykelstier, og som varetager det fælles arbejde med supercykelstierne på tværs af kommunegrænserne. 

Kontaktperson: 
Sidsel Birk Hjuler
Ansøgningsfrist: 
26. nov. 2018

Projektmedarbejder med kommunikationserfaring til Industri og Klima – barselsvikariat

Odense Kommune

Industri og Klima søger en barselsvikar for vores projektmedarbejder, som kan arbejde med kommunikation, og gerne med projektledererfaring til et stort klimaprogram støttet med midler fra EU.

Odense Kommune har for perioden 2018-2021 fået midler til projektet ”Smart Urban Innovation”. Projektmidlerne er bevilliget af EU og tildeles af Erhvervsstyrelsen. ”Smart Urban Innovation” består af 2 større programmer

Kontaktperson: 
Carsten Emil Jespersen
Ansøgningsfrist: 
22. nov. 2018

Construction manager, systemer, til Odense Letbane

Odense Kommune

Som et design build-projekt har Odense Letbanes entreprenør COMSA i eftersommeren 2018 startet det egentlige arbejde op med at anlægge driftscenter, skinner, kørestrøm samt andre tekniske systemer langs en 14,5 km lang strækning gennem Odense.
 
Til at overvåge og sikre at opførelsen af Letbanen følger det godkendte design samt står klar til idriftsætningen i slutningen af 2020 har Odense Letbane sammensat et teknisk projektteam på 4 personer (Construction Managers) som primært varetager denne opgave.

Kontaktperson: 
Thomas Sjøgren
Ansøgningsfrist: 
21. nov. 2018