Byens Gulv 2016

Byens Gulv 2016

Konference i Nyborg d. 3. februar 2016

Konferencen inspirerer gennem konkrete eksempler, giver mulighed for debat og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by. Konferencen beskæftiger sig med gulvet fra hovedgaden i stationsbyen til byens tage og indeholder oplæg om forandrings- og byrumsstrategier, nye belægningsmaterialer og konstruktionsprincipper til håndtering af nedbør.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører.

Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Læs mere og find program

Sted
Nyborg
Tilmeldingsfrist
27. januar