Afholdte kurser

Her finder du oplæg fra de kurser, som Byplanlaboratoriet har afholdt. Har du specifikke ønsker til et oplæg, som ikke fremgår på hjemmesiden, så send en mail til os.

På det tidligere webinar den 29. november om klima i kommuneplanlægningen er der fokus på udfordringerne i den overordnede planlægning, og på…

Tilmeld dig her

Plan22+ inviterer nu for anden gang landets kommuner til at byde ind med pilotprojekter. I 2. ansøgningsrunde…

Tilmeld dig her

Klimakrisen udfordrer de traditionelle planprocesser. Hvis den grønne omstilling skal blive til en fælles indsats, som de…

Plan22+ og Dansk Byplanlaboratorium sætter ved en række webinarer fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan styrke den grønne omstilling og…

Klimahensyn i den strategiske kommuneplanlægning

Gå direkte til tilmelding


Kommunerne peger i DK2020 planerne på hvilke…

Hvordan kan samarbejdet mellem private aktører og kommuner optimeres? Hvordan kan man som udvikler/rådgiver forberede sig bedst muligt, så man…

Webinar d. 22.november 2023 kl. 12.00 - 13.00

Gå direkte til tilmelding

Med professor Anne Mette Hjalager, Syddansk Universitet…

Som kommune er der et stort potentiale i at kortlægge og planlægge for kulturhistoriske bevaringsinteresser og kulturmiljøer. Bygningsbevaring kan…

Webinar d.15 november 2023

Gå direkte til tilmelding

De mest bæredygtige byggerier er dem, der allerede er bygget 
Store…

15. og 16. november 2023

Kursus med fokus på byudvikling, byudviklingsprojekter og servicering af politiske udvalg.

Det får du på…

Kurset afholdes den 9. november og 29.-30. november 2023.

Behovet for viden og ønsket om at kunne stille flere krav til bæredygtighed i…

Gå direkte til tilmelding

Byfortætning og mere kompakte byer anses som et vigtigt redskab til at skabe en mere bæredygtig byudvikling.…

Byplanhistorisk seminar 2023 

Med oplæg fra  Lars Højer, Jesper Pagh, Tom Nielsen, Mikkel Høghøj, Bo Poulsen, Eva Sara Rasmussen, Andreas…

 (kurset er overtegnet. Send en mail til db@byplanlab.dk hvis du vil på interesselisten til næste kursus)

Lokalplanlægning for begyndere…

Med Aarhus Kommune som vært stiller vi i år skarpt på spørgsmålet: Hvordan får vi skabt en proces og en demokratisk samtale, der kan rumme…

Dansk Byplanlaboratorium afholder i løbet af september en eventrække i laboratoriet, som forud for Byplanmødet tager hul på…

Dansk Byplanlaboratorium afholder i løbet af september en eventrække i laboratoriet, som forud for Byplanmødet tager hul på temaet demokrati og…

Plan22+ inviterer i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium og Kollektiv Trafik Forum til webinar om 15 minutters byen…

Puslespillet om det åbne land

Djursland og Syddjurs Kommune danner ramme

PLANLÆGNING ELLER KAOS I DET ÅBNE LAND er en 2 dages…

Byforskning uden grænser.

Tætte byer er bæredygtige og urban sprawl skal bekæmpes. Det har alle byplanlæggere fået ind med modermælken.…

Jan Tanaka er partner, arkitekt og medgrundlægger af JAJA Architects. 
På konferencen stiller Jan skarpt på byens gulv både som et…

Informationswebinar om første ansøgningsrunde til Plan22+ pilotprojekter d. 24. januar fra 12:30 – 14:00.
På mødet var der oplæg til…

Hvordan ser erhvervsområder ud i fremtiden i kommunerne rundt om København? Hvad sker der, når visioner for omdannelse møder virkeligheden? I en…

Webinar 9. december 13:00 - 13:30

Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium arrangerer webinarrække om kommuner, klima, mobilitet…