Projekter

Projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte direktør Ellen Højgaard Jensen for en nærmere drøftelse.

Aktuelle projekter

- et inspirationskatalog samt strategisk og faglig debat om planlægningens rolle

Kommunalteknisk Chefforening (KTC) er projektejer af et nyt projek

Der sker tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande målt pr. indbygger.

Mange kommuner står med en række dilemmaer i arbejdet med stigende havvand og byudvikling.

Byplanlægning er et tværfagligt felt, hvor udøverne kommer fra mange forskellige fag.

Projektet skal munde ud i både teoretiske og praktiske handleanvisninger til, hvordan bydelsudviklere fremmer social innovation og bæredygtig udvikling.