Projekter

Projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse.

Aktuelle projekter

Plan22+ arbejder på at udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Plan22+ er en femårig indsats, der skal sætte fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til den grønne omstilling.

Tryghedsskabende byplanlægning kan være med til at skabe oplevet tryghed og mindske kriminalitet, herunder indbrud.