Organisation, historie og vedtægter

Organisation, historie og vedtægter

Dansk Byplanlaboratorium er en tværfaglig uafhængig institution, der siden 1921 har sat byplanlægning på dagsordenen. 

Byplanlaboratoriet skaber debat om aktuelle planlægningsspørgsmål, opbygger kompetencer og formidler ny viden.

Det sker gennem deltagelse i udviklingsprojekter, afholdelse af kurser, seminarer, webinarer og konferencer samt udgivelse af publikationer, magasinet Byplan Nyt samt denne hjemmeside.

Byplanlaboratoriet finansieres gennem tilskud fra staten, regionerne, kommuner og private virksomheder samt indtægtsdækket virksomhed. 

 

Hele Byplanlaboratoriet. Foto AH

Byplanlaboratoriets bestyrelse består af 11 medlemmer og en fast gæst.

Sekretariatet består af ca.12 medarbejdere, som holder Byplanlaboratoriet kørende.
Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium opnår en række særlige fordele.
Byplanlaboratoriet afgiver høringssvar og udtalelser om relevante lovforslag o. li.

Byplanlaboratoriet har til huse midt i København, hvor du er velkommen til at kontakte os

Dansk Byplanlaboratorium er en selvej