Bestyrelsen

Bestyrelse og sekretariat samlet i Hjørring. Foto Andreas Hvidt

Bestyrelsen

Byplanlaboratoriets øverste myndighed udgøres af en bestyrelse på 10 medlemmer. Den rådgives af et repræsentantskab på godt 60 personer fra en lang række organisationer og myndigheder med tilknytning til planlægning.

Læs Strategi for Byplanlaboratoriet 2020

Læs bestyrelsens beretninger:

 

Jes Møller (Formand)

Selvstændig

Født 1953

Valgt af repræsentantskabet 2017 – 21. Medlem af Advisory Board for direktionen i Hørsholm Kommune.

Marie Stender (Næstformand)

Forsker, Statens Byggeforsknings Institut

Født 1978.

Valgt af repræsentantskabet 2017-2021.

Alexandra Vindfeld Hansen

Landskabsarkitekt, SLA

Født 1976.

Valgt af repræsentantskabet i 2018.

Berit Mathiesen

Chefkonsulent, Kommunernes Landsforening

Født 1974

Udpeget af KL i 2017 - 2021.

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i 2018.

Hans Bo Hyldig

Direktør, FB gruppen

Født 1965

Valgt af repræsentantskabet 2017 - 2021.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Københavns Kommune

Født 19XX

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet 2018.

Lise Aaen Kobberholm

Vicedirektør, Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Født 19XX

Udpeget af Boligministeriet
2020 - 2024

Mats Olsson

Arkitekt, Urban Development Strategies.

Født 1943

Valgt af bestyrelsen 2018 - 2022

Sigmund Lubanski

Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Fast gæst i bestyrelsen

 

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent, Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023