Bestyrelsen

Bestyrelse og sekretariat samlet i Hjørring. Foto Andreas Hvidt

Bestyrelsen

Byplanlaboratoriets øverste myndighed udgøres af en bestyrelse på 10 medlemmer. Den rådgives af et repræsentantskab på godt 60 personer fra en lang række organisationer og myndigheder med tilknytning til planlægning.

Læs Strategi for Byplanlaboratoriet 2020

Læs bestyrelsens beretninger:

 

Jes Møller (Formand)

Projektchef, Køge Kyst P/S

Født 1953

Valgt af repræsentantskabet 2017 – 21. Medlem af Advisory Board for direktionen i Hørsholm Kommune.

Marie Stender (Næstformand)

Forsker, Statens Byggeforsknings Institut

Født 1978.

Valgt af repræsentantskabet 2017-2021.

Alexandra Vindfeld Hansen

Landskabsarkitekt, SLA

Født 1976.

Valgt af repræsentantskabet i 2018.

Berit Mathiesen

Chefkonsulent, Kommunernes Landsforening

Født 1974

Udpeget af KL i 2017 - 2021.

Bettina Hedeby Madsen

Plan- og udviklingschef, Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i 2018.

Hans Bo Hyldig

Direktør, FB gruppen

Født 1965

Valgt af repræsentantskabet 2017 - 2021.

Københavns Kommune

Repræsentant udpeges snarest

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet 2018.

Mats Olsson

Arkitekt, Urban Development Strategies.

Født 1943

Valgt af bestyrelsen 2014 - 2018

Region Syddanmark

Repræsentant udpeges snarest.

Sigmund Lubanski

Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Fast gæst i bestyrelsen