Bestyrelsen

Bestyrelse og sekretariat samlet i Hjørring. Foto Andreas Hvidt

Bestyrelsen

Byplanlaboratoriets øverste myndighed udgøres af en bestyrelse på 10 medlemmer. Den rådgives af et repræsentantskab på godt 60 personer fra en lang række organisationer og myndigheder med tilknytning til planlægning. Se repræsentantskabet

Strategi for Byplanlaboratoriet 2020


Projektchef Jes Møller Formand
Køge Kyst P/S
Født 1953
Valgt af repræsentantskabet 2017 – 21
Medlem af Advisory Board for
direktionen i Hørsholm Kommune

 
Forsker Marie Stender,
 Næstformand
Statens Byggeforsknings Institut
Født 1978
Valgt af repræsentantskabet 2017 – 21

 


Landskabsarkitekt
Alexandra Vindfeld Hansen

SLA 
Født 1976
Valgt af repræsentantskabet i 2018


Arkitekt Mats Olsson
Urban Development Strategies
Født 1943
Valgt af bestyrelsen 2014 - 18


Direktør Hans Bo Hyldig 
FB gruppen
Født 1965
Valgt af repræsentantskabet 2017- 21


Chefkonsulent Berit Mathiesen,
Kommunernes Landsforening
Født 1974
Udpeget af KL 2017 - 21

Portræt af Bettina Hedeby Madsen
Plan- og udviklingschef Bettina Hedeby Madsen
Hjørring Kommune
Født 197X
Valgt af repræsentantskabet 2018


 

 

Portræt af Lisbeth Wolters
Stadsarkitekt Lisbet Wolters
Vejle Kommune
Født 197X
Valgt af repræsentantskabet 2018Region Syddanmark
 

 

 

Københavns Kommune

Repræsentant udpeges snarest

 

Fast gæst i bestyrelsen:
 
Underdirektør Sigmund Lubanski
,
Erhvervsstyrelsen

 

Høringssvar & udtalelser Dansk Byplanlaboratorium afgiver høringssvar og udtalelser om relevante lovforslag o. li.

Bestyrelsens beretning 2017