Kommende kurser

Hvordan inddrager vi borgere og interessenter effektivt i planlægningen?

Områdefornyelsen som redskab til byfornyelse.

OBS! Kurset flyttes til august 2024. Ny dato på vej!

For planlæggere, der udarbejder lokalplaner i det offentlige såvel som i det private. Vi forudsætter, at du har snuset til lokalplanlægning.

Hvordan kan samarbejdet mellem private aktører og kommuner optimeres? Hvordan kan man som udvikler/rådgiver forberede sig bedst muligt, så man matcher planer og krav?

Hvordan bliver fremtidens forstad fri for støj?

Hvordan realiserer vi danskernes drømme om at bygge og bo sammen? Er bygge- og bofællesskaber vejen til mere bæredygtige boliger og boformer?

Udbygningsaftaler er et redskab i Planloven. Den giver kommunen mulighed for at indgå frivillige aftaler med private grundejere om at medfinansiere infrastruktur i forbindelse med byudvikling. 

Kursussamarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Rådet for Bæredygtigt Byggeri 

Fra planlægger til byudvikler er et kursus for projektledere i kommunerne, der arbejder med byudvikling.