Kommende kurser

På kurset får du et overblik over planstrategien og kommuneplanlægningens vilkår og muligheder.

Kursus tirsdag - onsdag d. 13.-14. september 2022. Kurset opbygger dine kompetencer som ny lokalplanlægger. På dagsorden er bl.a. lokalplanens formelle og juridiske indhold, koblingen til stedet og lokalplanens formål.
Konferencen afholdes d. 6.-7. oktober 2022 i Aabenraa, Flensburg og Sønderborg.