Kommende kurser

Online seminarrække for private ejendomsaktører

Hvordan kan vi forstå og bruge verdensmålene i det åbne land? Hvordan omsætter man store, globale mål opgør dem til virkelighed i en dansk kontekst?Alle taler om verdensmål.

Byplanmødet 2020 bliver afholdt den 1.-2. oktober 2020 i Aabenraa, Sønderborg og Flensborg.

Find hele programmet og tilmelding

Er du projekterende arkitekt eller kommunal planlægger?

Strategisk byudvikling for projektledere - et kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling!

På seminaret fokuseres på de igangværende ændringer af kulturmiljøet i tre typiske forstads-boligområder fra efterkrigstiden og de konflikter, der kan opstå mellem bevaringshensyn og de igangværend

Et intensivt kursus der opbygger dine kompetencer som relativt ny lokalplanlægger.

Byplanmødet i 2021 afholdes 30. september-1. oktober

Sæt kryds i kalenderen.