Kommende kurser

Åben Land Dagene er en nyfortolkning af Åben Land konferencen som blev afholdt i en lang årrække frem til 2014.
Strategisk byudvikling for projektledere - et kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling!
Konference i Nyborg den 13. november 2019 om nationale rammebetingelser og kommunal planlægning for sommerhusområder.
Et intensivt kursus der opbygger dine kompetencer som relativt ny lokalplanlægger.
Byplanhistorisk Seminar 2019 med fokus på udviklingsselskabernes rolle i byernes omdannelse.
Nyt spændende kursus om projektøkonomi og ledelse – for fagchefer

Alle kursusgange indeholder faglige oplæg og inspirerende cases krydret med øvelser og refleksion over egen kommuneplan og planstrategi-proces.

Til Byens Gulv 2020 breder vi os lidt ud over de centrale byområder og ser mere bredt på byens hverdagsgulve.

Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium holder digital værktøjsmesse den 27. februar 2020 i Bygningen i Vejle.