Kommende kurser

Byplanmødet i 2021 afholdes på Frederiksberg og i København 30. september-1. oktober

Livestream fra Byplanmødet
– digital live-billet til torsdagsprogrammet

Hvilke digitale værktøjer og erfaringer kan vi med fordel forsætte med at bruge til inddragelse og dialog med borgerne?

Kursus 3. og 4. november 2021

I seminaret fokuseres på de igangværende ændringer af kulturmiljøet i tre typiske forstads-boligområder fra efterkrigstiden og de konflikter, der kan opstå mellem bevaringshensyn og de igangværende

Nyt kursusforløb for kommunale planlæggere.

Strategisk byudvikling for projektledere
Kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling! (Hold 6)

BÆREDYGTIG PLANLÆGGER er et kompetenceudviklingsforløb for byplanlæggere, hvor du får viden og metoder til at arbejde med bæredygtighed, overblik over relevant jura samt inspiration til hvordan man

BYENS GULV 

er endags-konferencen for alle, der arbejder med det, der er ”under knæhøjde” i byerne.