Fysisk planlægning for trygge boligområder

Foto taget af Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

Fysisk planlægning for trygge boligområder

Nyt kursusforløb for kommunale planlæggere.

Kriminalitet, utryghed og indbrudstal i et boligområde kan mindskes med fysisk planlægning. Med baggrund i den nyeste kriminalpræventive viden og relevant jura får du inspiration og nye metoder til, hvordan tryghed og kriminalprævention kan indtænkes i planarbejdet.


Kurset fokuserer på de boligområder, vi ikke hører så meget om i medierne i forhold til utryghed og kriminalitet: Villaer og parcelhuse, tæt-lav bebyggelser, etageejendomme, bycentre og byrum i boligområder, der ikke er udsatte. Uanset om du skal planlægge et nyt boligområde eller ændre et eksisterende, så kan du bruge de redskaber og metoder, du opnår på kurset.


Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som: 

  • Fysiske tiltag i boligområder – Beplantning og belysning. Øjne på gaden. Funktionsblanding. Vejsystemer og vejforløb. Tryghed gennem ejerskab og fællesskab.
  • Fysiske tiltag på den enkelte matrikel - Carporte, hegn, beplantning og belysning. 

Undervisere og oplægsholdere:
Karsten Nielsen, konsulent og direktør i TryggeByer
Bo Grönlund, arkitekt maa, lektor emeritus, Det Kongelige Akademi.
Annegitte Hjort, byplanlægger i Ballerup Kommune
Sune Porse Carlsen, Carlsens planer
Emil Hermund, udviklingskonsulent i Furesø Kommune 
Birgitte Bundesen Svarre; Direktør Gehl Arkitekter
Blandt andre

Se detaljeret kursusprogram

Undervisningsformen veksler mellem videns- og metodeoplæg, inspiration fra praksis plus workshops med øvelser og casearbejde, hvor du får skærpet din tilgang i forhold til planværktøjet og andre processer, hvor tryghed og kriminalprævention kan indtænkes i det fysiske rum. Oplægsholderne og underviserne på forløbet vil være en blanding af juridiske eksperter og kriminalpræventive forskere og byplanlæggere. 

Målgruppe
Kurset er et to dages kompetenceudviklingsforløb, der primært henvender sig til kommunale planlæggere. Andre, der i arbejdet med indretning af konkrete byrum eller boligområder, ønsker kriminalpræventive redskaber og viden er også velkomne.

I prisen er inkluderet kursusmateriale, fuld forplejning og en hotelovernatning på enkeltværelse.

Kursusprogrammet offentliggøres snart. Kontakt gerne projektleder Anja Sandreid, hvis du har spørgsmål.

Pris: Introduktionspris. For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium: kr. 2.025. For andre: kr. 2.700. Prisen er mulig pga. støtte fra Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Sted
Ballerup
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist: Efter d. 27. oktober 2021 er tilmelding bindende.