KYST – Sikring og udvikling

kystsikring

I samarbejde med Arkitektforeningen har Dansk Byplanboratorium udviklet et kursus, hvor du kan få nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og kystudviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer.

De danske kyster er under pres fra havniveaustigninger og mere ekstremt vejr kombineret med udfordringer i forhold til centralisering og affolkning – hvilket afføder udfordringer med klimasikring af ejendomme, bevaring af kulturarven og naturen og de landskabelige værdier. I dag arbejder ganske få, hverken rådgivere eller myndigheder, helhedsorienteret med bevaring, sikring og udvikling af kysterne. Kysterne er et meget komplekst fagområde i forhold til kystteknik, æstetik, natur, proces, økonomi og lovgivning. Kurset formidler de grundlæggende begreber, værdier og metoder og giver indblik i hvilke arbejdsmetoder og processer, der kan skabe det rette strategiske og faglige fokus for at udvikle succesfulde projekter.

s mere og tilmeld dig her

Sted
København
Dato
Kursusdato