Kursus i landzone-administration

Landinspektørforeningen inviterer til kursus om landzoneadministration

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved en afgørelse efter planlovens landzonebestemmelser. Men kurset er indholdsmæssigt et videregående kursus om landzoneadministration.

mere info og tilmelding 

tilmelding senest 9.december 2022

 

Sted
Vejle
Dato
Kursusdato