Biodiversitet og naturpolitik

wildflower, biodiversitet og naturpolitik

Biodiversitet og naturpolitik

Webinar d. 4.11. Fra 13 til 15 – del af den digitale Byplanmødepakke

Biodiversiteten er i tilbagegang i Danmark, men kommunerne har gode muligheder for gennem planlægning og drift at understøtte naturen og mangfoldigheden i lokalområderne. Webinar d. 4.11 med inspiration og debat.

Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa og med veje, byer, infrastruktur m.m., så er under 10 % reelt vild natur. Prisen er bl.a., at biodiversiteten bliver mindre og at arter og mangfoldighed forsvinder. Udfordringen bliver forstærket af den udvikling vi ser I de større byer. Der bliver bygget tættere og nogle steder bliver de grønne oaser ligefrem ofret til fordel for mere byggeri. 

TILMELDING _ DEN DIGITALE BYPLANMØDEPAKKE             pris 1.000 kr
TILMELDING _ WEBINARET SOM ENKELTARRANGEMENT   pris 500 kr

Men mange kommuner har sat udfordringen på dagsordenen og arbejder med biodiversitet og natur i byudviklingen. Aalborg Kommune var een af de første kommuner, der vedtog en biodiversitetsstrategi og nu arbejder med at folde strategien ud til konkrete projekter og sikre forankring i den kommunale drift.

I 2017 vedtog kommunen en biodiversitetsstrategi, ’RIG NATUR i Aalborg Kommune’ og i 2018 kom ’Under åben himmel’, en politik for natur, parker og udeliv.  Arbejdet har også udmøntet sig i ansættelsen af en biodiversitetskoordinator, hvis største fokus vil være at forbedre og øge biodiversiteten i Aalborg Kommune – i samarbejde med borgere og lokale virksomheder. . Dette er noget af udgangspunktet for webinaret d. 4. november, hvor vi også får præsenteret, hvordan SLA Arkitekter som rådgiver for mange kommuner arbejder med biodiversitet 

Oplæg på webinaret ved 
Rådmand Hans Henrik Henriksen (S), Alborg Kommune 
Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, 
Biolog Kristine Kjørup Rasmussen, ansvarlig for SLAs arbejde med biodiversitet og 
Landskabsarkitekt Alexandra Vindfeld Hansen, leder af sLAB, SLA. 

I den virtuelle debat med deltagerne, går vi bl.a. tæt på spørgsmål om, hvordan vi kan sikre, at naturen kommer ind i de rigtige politiske debatter og beslutninger. Hvor kan og bør politikerne gøre det bedre, og hvad har de brug for fra de faglige kredse? Fokus på partnerskaber med interessenter. 

Webinaret afholdes d. 4.11 fra kl 13 til kl15 og tilrettelægges i samarbejde med foreningen Park- og Naturforvalterne

 

TILMELDING _ DEN DIGITALE BYPLANMØDEPAKKE             pris 1.000 kr
TILMELDING _ WEBINARET SOM ENKELTARRANGEMENT   pris 500 kr

Hent inspiration og læs mere baggrund:
Artikel i Byplan Nyt # 1 -2020: Hvad udad tabes skal indad vindes af stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune
 

RIG NATUR i Aalborg Kommune – en strategi for biodiversitet
UNDER ÅBEN HIMMEL – Politik for natur, parker og udeliv – Vision 2025

Sted
Online webinar
Kursusdato