Møn - Turisme som dynamo for udviklingen

Møn - Turisme som dynamo for udviklingen

Vordingborg kommune og de lokale turismeaktører er nomineret til Byplanprisen

Potentialeplan 
Vordingborg Kommune har særligt de sidste 8 år arbejdet fokuseret på at udvikle Møn som turistdestination. Allerede i den nye Vordingborg Kommunes kommuneplan, hvor fire kommuner lige var blevet lagt sammen til én, var Møns potentiale klart beskrevet. Arbejdet med udviklingen af turismen på Møn startede i 2012, hvor Vordingborg Kommune deltog i et landsdækkende udviklingsprojekt om udvikling af 20 særlige feriesteder i kystturismen i Danmark, koordineret af Videnscenter for Kystturisme. Der blev nedsat en styregruppe for projektet, bredt sammensat af både kommunale og private turismeaktører med det ambitiøse mål, at fordoble turismeomsætningen fra 2012 til 2022. Resultatet af arbejdet var en potentialeplan med en klar vision, som kommunen og turistaktørerne kunne samles om, og fire indsatsområder med konkrete initiativer. De handlede om det fysiske miljø, kommunikation og markedsføring, oplevelseskoncepter og overnatningskapacitet. Det blev blandt andet påpeget at der var brug for at styrke det fysiske miljø via oprydning, forskønnelse og bedre forbindelser.

Indsatsområderne er siden indarbejdet i kommunens turiststrategi, og målet om fordobling af turismeomsætningen fra en årlig omsætning på 440 mio. kr. i 2012 til 840 mio. kr. i 2022, blev nået allerede i 2018 med en turismeomsætning på 860 mio. kr. 

Camønoen 
Direkte afledt af arbejdet med potentialeplanen er idéer som Dark Sky, Unesco Biosfære og Camønoen blevet født. Idéer som i dag er fungerende koncepter med international anerkendelse. 
Kendetegnende for alle disse projekter er, at idéerne er skabt af lokale borgere og turistaktører, og herefter er blevet til i et tæt samarbejde mellem kommunen, borgerne og turistaktørerne.  
Møn er i dag en af de mest besøgte øer om sommeren med Camønoen, Møns Klint, Dark Sky, tirsdagsmarkeder og Unesco Biosfære, og er således blevet overhalet af sin egen succes. Så meget at sommeren 2020 næsten blev for meget for de lokale med rekord mange besøgende. Kommunalbestyrelsen afsatte i budgettet for 2021 en pulje 5,4 mio. Camønoen og rekreative ruter, herunder infrastruktur til forbedring af trafikforhold og faciliteter

Landsbyforskønnelse og nye overnatningsmuligheder
Potentialeplanen peger på en række konkrete initiativer ud over Camønoen, som både skal give noget til turisterne og de lokale. Nogle af dem er allerede realiseret. Det gælder f.eks. forskønnelsen i en håndfuld landsbyer på østsiden af øen. Her er et nedrivningsmodent hus omdannet til et medborgerhus mens et andet er revet ned og erstattet med en ny plads ved kirken. Derudover er der bl.a. planer om en fælles hjemmeside for Møn, udvikling af Klintholm Havns kulturhistoriske miljø og nye overnatningsmuligheder. 

Planer og strategier med stor effekt
Vordingborg kommune nomineres for med relativt få midler aktivt at understøtte og markedsføre de kvaliteter, der findes i lokalområdet på Møn. Arbejdet udspringer af en gennembearbejdet potentialeplan med blik for, at turisme som vækstmotor kræver en helhedsorienteret, bredspektret indsats. Kvaliteterne er de naturgivne kvaliteter og ikke mindst de mange lokale ildsjæle. Kommunen har vist sig i stand til at gribe mange af de ideer, der opstår lokalt. Samtidig bruges områdefornyelse og landsbyfornyelse aktivt til at skabe lokale fællesskaber og forskønne landsbyerne på Møn.