Byplanlægger

Bornholm har knækket kurven og oplever en opsigtsvækkende befolkningsvækst, hvor flere vil bo på Bornholm, og hvor arbejdsløsheden er rekordlav. Med opsvinget følger en stor interesse for at bygge boliger, men også erhvervslivet og særligt turismen er i en rivende udvikling med mange, ofte nytænkende, projekter. Vi søger derfor en kollega, der vil være med til at forme og kvalificere den spændende udvikling, som Bornholm står midt i.

Vores planlægningsopgaver spænder vidt. Fra mindre lokalplaner, der skal indpasse byggerier i bevaringsværdige bymiljøer til omfattende planer for tekniske anlæg, der skal muliggøre den grønne omstilling i form af Energiø Bornholm. Og så laver vi for første gang i mange år igen lokalplaner for boligbyggeri for at skabe plads til de tilflyttere, som Bornholm har brug for – og som står på spring til at købe boliger. Vi har aktuelt mere end 20 igangværende planopgaver, og der er rig mulighed for, at du kan få testet og udviklet dine plankompetencer hos os.


Vi er et blandet team af arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører. Vi har forskellige styrker, som vi bringer sammen, så vi hver især kan løfte vores opgaver til et højt fagligt niveau. Der er stor frihed og fleksibilitet både i tilgangen til opgaverne og i tilrettelæggelsen af arbejdsdagen. Hvis du er ambitiøs, kan lide at tage ansvar for dine egne opgaver, og samtidig har det godt med at få dine kollegers input til dit arbejde, vil du hurtigt falde godt til i teamet.

Bornholms Kommune
Kontaktperson
Rune Holm
Ansøgningsfrist
Odsherred Kommune
Ansøgningsfrist:
Kolding Kommune
Ansøgningsfrist:
Halsnæs Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: