Afdelingsleder til Plan, Byg og Trafik

Faxe Kommune er i en rivende udvikling med blandt andet nye boligområder, erhvervs-/turismeudvikling, befolkningstilvækst, Femernbælt korridorren og kommende direkte togforbindelse til København.  

Derfor søger vi dig, der har lyst til at være afdelingsleder for Plan, Byg og Trafik.

Her kommer du til at stå i spidsen for et område, som har høj politisk bevågenhed og en stor samfundsmæssig betydning i kommunen. Du og dine kommende kollegaer løfter en stor opgave, og I er med til at gøre en stor forskel. 

Udviklingen i vores kommune understøtter vi med en særlig udviklingsenhed, som vores nuværende afdelingsleder skal stå i spidsen for. Derfor har vi brug for dig som ny afdelingsleder. 
 

Som afdelingsleder for Plan, Byg og Trafik får du ansvaret for 16 engagerede medarbejdere i tre fagområder, som har ansvaret for blandt andet kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, byggesagsbehandling, landzoneadministration, trafiksikkerhed, vejmyndighed, BBR mv. 

Ud over at have personaleansvar bliver du en nøgleperson i forhold til planlægning. 

Du bliver et kendt ansigt i samfundet og skal lytte til ønsker fra erhvervsliv, borgere og frivillige organisationer. Du søger løsninger og arbejder for at skabe resultater for borgere, virksomheder og kommunen selv.

Du bliver en del af en kommune, der er imødekommende og løsningsorienteret. Og du får muligheden for at præge udviklingen i Faxe Kommune og i samarbejde med medarbejderne levere mærkbare resultater.

Du skal desuden understøtte produktionen og kvalitetssikring af politiske sager og indgå i ledergruppens arbejde med at udvikle centret som helhed.

Faxe Kommune
Kontaktperson
Thorkild Lauridsen
Ansøgningsfrist
Odsherred Kommune
Ansøgningsfrist:
Kolding Kommune
Ansøgningsfrist:
Halsnæs Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: