Omdannelse af ældre erhvervsområder

Foto Morten de fine Olivarius

Omdannelse af ældre erhvervsområder

Det er ikke kun byggematerialer, der kan genbruges. Det kan hele bykvarterer også. Ud fra hensyn til både bæredygtighed og bykvalitet er det indlysende, at den jord, der allerede er bebygget skal genanvendes. En række danske kommuner er i gang med omdannelse af ældre erhvervskvarterer. Men i flere kommuner går det langsomt, og et nyt projekt i Dansk Byplanlaboratorium vil forsøge at klarlægge hvorfor.

Projektet vil begynde med at kortlægge udfordringer og potentialer i erhvervsområder i tre casekommuner i Ring 3-området i omegnen af København. På sigt kan projektet udvides til at omfatte andre dele af Danmark.

Formålet er at kortlægge barrierer i omdannelsen af ældre erhvervsområder. Til projektet er udvalgt erhvervsområder, der står foran eller er midt i en omdannelse. Projektet undersøger, hvordan kommunerne griber dilemmaer og udfordringer an, og derigennem udvikles nye idéer til, hvordan processen fra plan til virkelighed kan forbedres i samspil med erhvervsområdernes aktører, både mht. til de nødvendige prioriteringer, kvalitet og fremdrift.

Projektet vil udarbejde casebeskrivelser af 3 udvalgte erhvervsområder. Hovedfokus vil være på at kortlægge barrierer for omdannelse af områderne.

Fakta

Fokus: Kortlægning af potentialer og barrierer ved omdannelsen af ældre erhvervsområder i samarbejde med casekommuner.
Projektperiode: 2021-22
Realdania har muliggjort projektet.
Projektteam: Dansk Byplanlaboratorium ved direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Anja Meier Sandreid; Grandville ved byplanlægger og partner Svend Erik Rolandsen samt Cushman & Wakefield RED ved direktør Ole Hjort.
Dansk Byplanlaboratorium er projektejer.
Samarbejdspartnere: Albertslund, Gladsaxe og Ishøj Kommuner.
Kontaktperson: Projektleder Anja Meier Sandreid, Dansk Byplanlaboratorium.