Chef for Plan og Byg

Vil du gerne være chef for Plan og Byg i en kommune, hvor der er – og altid har været – en bevidst holdning til arkitektur og planlægning, og som nu arbejder på at gøre New European Bauhaus visionen konkret og den grønne omstilling attraktiv ved at forene den med arkitektur, æstetik, dialog og inklusion? Vil du gerne være chef i en af landets mest ambitiøse kommuner, som sætter dagsordenen på klimaområdet, holder fanen højt når det gælder bygningsarven og byens grønne udtryk, og som tør gå helt nye veje i forhold til borgerinddragelse, samskabelse og styrket borgerkontakt? Og vil du være chef i en ressourcestærk, nytænkende og veldrevet kommune og en del af en lærende organisation. Så bør du søge den ledige stilling som chef for Plan og Byg i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune
Kontaktperson
Direktør Marie Louise Madsen 2361 6140
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Vil du være med til at få Kongernes Nordsjælland til at være et endnu bedre sted at leve og arbejde?
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs klimadagsorden?
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Vil du være med til at præge Odenses byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Vil du være med til at udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du i høj grad kan se den positive effekt af din indsats?
Ansøgningsfrist: