Bæredygtig Planlægger

Urban Power

Bæredygtig Planlægger

Kursussamarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Rådet for Bæredygtigt Byggeri 

Formål
Formålet med kurset er at give dig kompetencer og konkret viden, så du aktivt kan implementere og sikre bæredygtige tiltag i den fysiske planlægning. Behovet for viden og ønsket om at kunne stille flere krav til bæredygtighed i den kommunale planlægning bliver større og større. På kurset får du derfor viden og metoder til at arbejde med bæredygtighedsinitiativer, overblik over relevant jura samt inspiration til, hvordan du griber dagsordenen an som byplanlægger i den kommunale organisation.

Målgruppe
Kurset henvender sig til kommunale planlæggere, der arbejder med bæredygtighedsdagsordenen generelt, men måske med et særligt fokus på klima, og byplanfaglige rådgivere, der arbejder med lokalplan- og kommuneplanlægning. 

Kursusbeskrivelse
Bæredygtighedstiltag i den fysiske planlægning beror ofte på frivillige aftaler, der indgås mellem byggeriets parter. Der er behov for både viden, netværk og sparring på feltet for at fremhæve kommunernes muligheder for bedre at kunne sikre og implementere de rigtige løsninger, der går i en mere bæredygtig retning. Planlæggeren befinder sig i krydsfeltet mellem politik, byggeriets parter og bæredygtighedsdagsordenen, der udvikler sig med rivende hastighed. Kurset er bygget op omkring denne problemstilling. 
Undervisningsformen veksler mellem videns- og metodeoplæg (ca. 50%), inspiration fra praksis (25%) og øvelser i grupper med udgangspunkt i egne konkrete problemstillinger (25%).
Efter endt kursus vil du være bedre rustet til at indarbejde og sikre bæredygtige tiltag gennem den fysiske planlægning i din kommune. 

Spørgsmål du får svar på ved at gennemføre kurset Bæredygtig Planlægger:

  • Hvilke konkrete bæredygtige tiltag bør din kommune fokusere på?
  • Hvordan kan kommuner sikre og implementere bæredygtige tiltag bedst muligt?
  • Hvordan har andre kommuner indarbejdet bæredygtighedstiltag i deres fysiske planlægning?
  • Hvordan skal du som bæredygtig planlægger agere i den kommunale organisation? 
  • Hvilke krav stiller den grønne omstilling til den kommunale organisation og hvad er planlæggerens rolle i dette?

Kursusprogram
Bæredygtig planlægger er et kompetenceudviklingsforløb, der består af 3 kursusdage. Den første kursusgang er en enkelt dag. Kursusgang 2 og 3 afvikles over to dage med overnatning. 
Programmet er inddelt i tre overordnede temaer, som i videst muligt omfang, foldes ud på hver deres kursusdag.

Første kursusgang: 7. juni 2024 i København
TEMA: Klimagreb i planlægningen – hvad virker og hvorfor skal man vælge det ene frem for det andet? - Dagens hovedfokus er en jagt på de dokumenterede, mest bæredygtige tiltag i planlægningen.

Anden kursusgang: 19. juni 2024 (obs. overnatning) i Kolding
TEMA: Værktøjer i lovgivningen - vi leder efter hjemmel i et bredere lovkompleks til at implementere de mest bæredygtige elementer i forskellige typer af planer.

Tredje kursusgang: 20. juni 2024 i Kolding
TEMA: Dialog og samarbejder - hverdagen som planlægger og dialogen med kollegaer, politikere og bygherrer er vejen til at gå i en bæredygtig retning, når lovene ikke kan følge med – vi kredser om bæredygtig, fagprofessionel adfærd og den gode dialog. 


Download program for kurset her.
 

Tilmelding
Tilmelding senest fredag den 17. maj 2024. Tilmelding er bindende fra den 10. april 2024. 
Tilmeld dig her.

For yderligere information, kontakt kursuslederne:
Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Kreils Ekelund, 3049 4662 - kke@rfbb.dk
Dansk Byplanlaboratorium, Pil Beider Kleinschmidt, 2981 1464 – pbk@byplanlab.dk 

Sted
København, Kolding
Pris
Medlemspris: 16.500 kr. ex moms (enten medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri eller tilskudsgiver til Dansk Byplanlaboratorium). Pris for ikke-medlemmer: 22.000 kr. ex moms
Kursusdato
-
-