Planstrategier

Et nyt byråd tiltræder snart - og dermed lyder startskuddet til Planstrategi 2010. Her finder du inspiration fra "sidste runde" i 2007 og 2008

 

INDHOLD

Kom godt i gang med planstrategiprocessen.
Evaluering af planstrategierne i 2007-2008.
Offentliggjorte planstrategier.
Plan09s fem eksempelprojekter, der er afsluttetde.
Fem yderligere eksempler på planstrategisk arbejde til inspiration.
Plan09s artikel i ByplanNYT, april 2009 om planstrategievalueringen, foretaget af Skov og Landskab.
Læs om kulturarvskommunerne og samspillet mellem plansstrategien og kulturarvsstrategien.
Eksempler på proces- og køreplaner mv.
Læs svarene fra Det elektroniske netværk på spørgsmålene om fx hvilke temaer planstrategierne indeholder (fra forår 2007).

Kom godt i gang med planstrategiprocessen

Det er tid til at forholde sig meget kritisk til planstrategiens rolle og proces. Formålet er at sætte fokus på de vanskelige valg og kritiske punkter i en planstrategiproces.

Evaluering af planstrategierne

Planlægningsforskere fra Skov & Landskab, Københavns Universitet, har for Plan09 gennemført en evaluering af kommunernes arbejde med planstrategier i 2007 og 2008 - den første generation af planstrategier efter kommunalreformen.

De fem eksempelprojekter i Plan09

Læs alt om Plan09s første fem eksempelprojekter om planstrategier. De blev afsluttede og evalueret i begyndelsen af 2008.

Fem yderligere eksempler til inspiration

Plan09 har i samarbejde med NIRAS Konsulenterne beskrevet yderligere fem eksempler på, hvordan der arbejdes med planstrategier og strategisk kommuneplanlægning i kommunerne.
Download de fem eksempler (pdf) samlet eller klik på hver enkelt for sig, se nedenfor:

Offentliggjorte planstrategier

Her kan du finde de offentliggjorte planstrategier fra 2007. Som en ekstra service har Plan09 resumeret dem og linket til dem alle.

Planstrategien og Kulturarvsstrategien

Samspillet mellem planer, såvel formelle som uformelle, skabes på meget forskellig vis. Her gives eksempler på, hvordan planstrategien og kulturarvsstrategien integreres.

Proceskøreplaner, redegørelser mv.

En række kommuner har også offentliggjort proceskøreplaner og baggrundsmateriale til den nye planstrategi. Se eksempler her:

Faxe:Forarbejde til planstrategien

Glostrup:Ideoplæg, proces- og tidsplan

Haderslev:Indhold og procesplan 

Kerteminde: Debat om kommunens udvikling

Lolland:Planstrategisk diskussion

Ringsted:Idémøde

Silkeborg:Oplæg til udviklingsstrategi

Stevns:Kommuneplan og borgermøde.

Syddjurs:Oplæg til planstrategi og arbejdsfaser

Trekantområdet: Materiale til fælles planstrategi

Vesthimmerland: Visionsdebat

Viborg: Tidsplan for udviklingsstrategimv.

Svar fra Det elektroniske netværk

En rundspørge i Det elektroniske netværk viste, at mange kommuner havde store ambitioner med den nye planstrategi. Se Danmarkskort, hvis du fx. vil vide hvilke kommuner, der arbejder med samme strategitype som din kommune.

Tværkommunale samarbejder om planstrategien

Plan09 har lavet en opsamling på baggrund af svar via Det elektroniske netværk.

Skrevet af:

14.09.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania