Innovativ plankultur i kommunerne

Stregtegning af hus, glad figur og et træ. Tekst: Innovativ Plankultur.

Innovativ plankultur i kommunerne

Begrebet ’plankultur’ kan defineres som de regler, normer, rutiner og hverdagspraksisser der er på spil i de kommunale planforvaltninger. Plankulturen sætter konkrete aftryk i vores byer og bygninger, der er de fysiske resultater af de planlægningsmæssige processer. Tesen bag dette projekt er, at vi ved at skabe et bedre samspil imellem de aktører, der er involveret i planlægningen og byggeriet kan optimere ressourceforbruget og udvikle en bedre planlægning, bedre bygninger og bedre byer.

Projektet har til formål at udvikle og indarbejde en ny planlægningspraksis i kommunerne. Det sker ved at anvende en række nye redskaber og værktøjer, som udvikles på baggrund af en undersøgelse af, hvilke barrierer og drivkræfter, der i dag er for udvikling af en ny og mere proaktiv, tværfaglig og samarbejdende plankultur i kommunerne. Formålet ligger derfor i umiddelbar forlængelse af Plan09, og projektet er på mange måder dennes arvtager.

Kommunerne bag projektet er Frederikshavn, Randers, Roskilde, Skanderborg, Skive og Svendborg samt kommunesamarbejdet Trekantområdet, der består af seks kommuner. Projektets initiativgruppe består af Bascon A/S, Dansk Byplanlaboratorium, KL, Roskilde Kommune og Skov og Landskab KU.

Som start på projektet er der blevet udarbejdet en Delphi-undersøgelse i de deltagende kommuner om barrierer og drivkræfter for en samarbejdende planlægning. En lang rækkeaktører har deltaget: politikere, direktioner, planlæggere, andre forvaltningsansatte, borgere, virksomheder, developere, konsulenter, repræsentanter for interesseorganisationer osv. De har alle givet deres beskrivelser af vigtige barrierer og drivkræfter for en samarbejdende planlægning, og resultatet fremgår af denne rapport.

Du kan læse om resultaterne i arbejdsrapporten
Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne
af Karina Sehested og Dorthe Hedensted Lund.

Hent brochuren Projekt innovativ plankultur.

Projektet fik økonomisk støtte fra Realdania og forløb fra januar 2011 til juni 2013. Yderligere informationer kan fås hos projektleder Christian Broen cb@byplanlab.dk eller dir. Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk