Liv uden vækst

Liv uden vækst

 

Forsiden af Byplan Nyt 1, 2007Nye strategier for udvikling af Danmarks udkantområder

Store dele af Danmark oplever i disse år stagnation eller tilbagegang i befolkningstal eller arbejdspladser, og prognoserne indikerer, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Den almindelige reaktion i de berørte kommuner er et forsøg på at gennemføre en strategi for vækst på trods af disse tendenser. Det er vores opfattelse, at tilbagegangen i mange områder reelt vil være et grundvilkår, og at en erkendelse af dette vil give langt de bedste muligheder for at finde en strategi til overlevelse – et ”liv uden vækst”.

Dansk Byplanlaboratorium satte i 2004 fokus på emnet med et tema i bladet Byplannyt, under titlen ”Tilbagetogets helte”. Artiklerne vakte stor interesse, specielt i udkantkommunerne, og viste et behov for, at nogen udefra tog fat om problemet.

Dansk Byplanlaboratorium gennemfører derfor et informationsprojekt, som med indsamlet viden, eksempler og dialog skal inspirere kommuner og andre lokale aktører i udkantområderne til en debat om alternative strategier til overlevelse.

Projektet indledes med en indsamling af materiale fra foreliggende undersøgelser, der kan give et over-blik over status i kommunerne, relateret til faktorer, der indikerer vækst eller ej. Dernæst undersøges foreliggende viden og teorier om 0-vækst og om omstilling af kommunaløkonomi og offentlige ydelser.

Disse undersøgelser bruges som grundlag for en dialog- og eksempelfase, hvor nye strategier for udkantområderne indsamles, udvikles og debatteres med de lokale aktører, bl. a. via interviews, rundbordssamtaler eller workshops i udkantkommuner.

Undervejs inddrages elementer fra projektet i Byplanlaboratoriets kurser. Resultaterne af projektet præ-senteres i et temanummer af Byplannyt, der udkommer primo 2007, og via Byplanlaboratoriets hjemmeside.

Projektet støttes af Indenrigs- og sundhedsministeriets landdistriktspulje. Kontaktperson i DB: Annette Thierry