Virksomhedernes stedstilknytning

Virksomhedernes stedstilknytning

Der findes i mange kommuner en veludviklet praksis og samarbejdskultur, når det drejer sig om at inddrage borgere i både byfornyelse og planlægning, lige som økonomiforvaltning og erhvervskonsulent løbende samarbejder med kommunens virksomheder. Med hensyn til inddragelse og samarbejde med private, lokale virksomheder ved byfornyelse er der imidlertid sjældnere udviklet en tilsvarende produktiv samarbejdskultur. De gode erfaringer fra de tilfælde, som faktisk findes, kan med dette projekt udbredes til og nyttiggøres i alle kommuner.

Projektet tilbyder: I. Udvikling af ny viden om virksomheders tilknytning/relationer til det sted, hvor de er lokaliseret med henblik på at identificere (nye) samarbejdsmuligheder og former, hvor virksomheders sociale ansvar kan varetages i samspil med offentlige og andre aktører i en bydel/-kvarter. 2. Systematisk typologisering af virksomhedstyper, deres præferencer og adfærdsmønstre i relation til den omgivende bydel/-kvarter. 3. Viden om forudsætninger for forskellige former for samarbejde mellem virksomheder på den ene side og bykvarter og kommune på den anden side – fra information over dialog, til inddragelse og partnerskaber.


Projektet finansieres af Velfærdsministeriet og forløber i 2009 og starten af 2010

Se rapporten: Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar, Sbi 2011:02

Projektledelse: Statens Byggeforskningssinstitut.
Kontaktperson i Dansk Byplanlaboratorium: Ellen Højgaard Jensen