Metodesheets: Blikke på byen

Metodesheets: Blikke på byen

Download Metodesheets:

Byrum - Kvalitet til hverdagslivet

De store Træer i byen

Lokal Afledning af Regnvand

NOx Forurening
 

Space Syntax
 

Byens ekstremregn

Grønne tage
 

Byens overflader og materialer

Stedets Karakter
 

byens_temperatur_120x255.jpg Byens temperaturer

Vandkvalitet
 

Urban songlines
 

faenomenologi_120x255.jpg Fænomenologi
 

fotokartering_120x255.jpg Foto- kartering
 

Strukturelle undersøgelser

Partikel- forurening

kvalitative_interview_120x255.jpg Kvalitative interview

trafik_120x255_web.jpg Trafik- tællinger
 

 

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

 

Supplerende materiale Her kan du finde supplerende materiale til udvalgte metodesheets. Materialet er udarbejdet af to gymnasieundervisere i samarbejde med forskere fra KU og RUC. Materialet udgives af Dansk Byplanlaboratorium og Dansk Arkitektur Center.