Klimaet kommer i planloven

Indenrigs- og boligministeren præsenterer ny planlovsaftale sammen med forligskredsen. Der er enighed om at skrive klimaet ind i planloven.

Læs mere

Fremtidens fantastiske fingerplan

Fingerplanen runder 75 år i år. Vi inviterer til debat om, hvordan den fortsat kan danne rammen for en bæredygtig udvikling i Hovedstadsområdet.

Se mere og find tilmeldingen

Trygge byer og boligområder – hvordan ?

Gratis frokostwebinarer den 29. juni kl 12 om ny publikation om trygge byrum.
Oplæg af arkitekt Helle Juul.

Læs mere og find tilmelding

Planstrategi og kommuneplan

Få inspiration og overblik over den nye planstrategi og kommuneplanlægningens vilkår og muligheder.

Se program og find tilmelding

Trygge byrum

Ny rapport: Se hvordan du kan planlægge for mere tryghed i byens rum.

Find rapporten her

 

Lokalplaner i praksis 2022 - Esbjerg

Lokalplan i praksis kommer nu til Esbjerg 

Se program og find tilmelding 

Nyhedsbrev - vi sætter byplanlægning på dagsordenen.

Vi kommer ikke udenom at tage den svære samtale om landbrugets fremtid. Bynatur og biodiversitet i byerne er et vigtigt skridt på vejen.

Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium