Inspirationswebinar: Miljøvurderinger og strategisk planlægning

Miljøvurderinger som et aktivt værktøj, når den grønne omstilling og reduktion af CO2 skal inddrages i planlægningen. 

Læs mere her

Bæredygtig Planlægger 2024

Et kompetenceudviklingsforløb for byplanlæggere, hvor du får viden og metoder til at arbejde med bæredygtighed og klimamål.

Læs mere om kurset

"Det store Sydhavnsløft"

Københavns Kommune vinder Byplanprisen 2023 med stort byfornyelsesprojekt i Sydhavnen.

Læs mere om vinderen

Den kompakte, grønne by + Salon: Byen Vand + Forstå kommunen

Byplanlægning er noget, vi er fælles om

Henover sommeren blev skovbrande, oversvømmelser og hagl på størrelse med appelsiner de visuelle sommerpostkort...

Borgerinddragelse og lokaldemokrati skal være mere end blot en formel proces. Det skal være en måde at skabe den gode by og bykvalitet i fælleskab med borgerne.

Leder i Byplan Nyt 1, 2023