Bæredygtig planlægger

Kompetenceudviklingsforløb til planlæggere, der arbejder med bæredygtighedsdagsordenen. Afholdes den 7. juni samt den 19. og 20. juni 2024.

Byplanmødet 2024

Byplanmødet afholdes i Odense den 3.-4. oktober 2024.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Programmet lanceres i maj.

Byen Danmark – hvordan skabes en bæredygtig udvikling?

Konference d. 7. marts i Aarhus med fokus på spørgsmålet: Hvordan bliver Byen Danmark bæredygtig?

Læs mere her

Bygge- og bofællesskaber: Politik, plan og proces

Nyt kursus for planlæggere, politikere og rådgivere som gerne vil vide mere om hvordan vi kan etablere bygge- og bofællesskaber.

Læs mere her

Kampen om pladsen - i det åbne land

To dage med et mix af aktiviteter i plenum, breakout-sessioner og udflugter, der stiller skarpt på planlægningen gennem praksiseksempler.

Læs mere her

Forstå kommunen når du byudvikler

Med kurset 'Forstå kommunen, når du byudvikler' sætter Byplanlab fokus på samspillet mellem private aktører og kommunen.

Læs mere her

Læs om mulige sessioner på Åben land konferencen, nyt kursus 'Demokrati og planlægning', og Plan22+ inviterer til webinar om 2. andsøgningsrunde pilotprojekter.

Meget mere klima- og demokratiudvikling

I 2023 har fokus været på demokrati og planlægning, i 2024 er temaet klima og kvalitet...

To temaer kommer til at spille en langt større rolle i vores planlægning fremover. Dels hvordan byplanlægning i højere grad understøtter CO2 reduktion og klimaforandringer, dels hvordan vi udvikler de demokratiske processer til at være processer, der bidrager og beriger de beslutninger der træffes. 

Leder i Byplan Nyt 4, december 2023