Åben Land Konference 2024

Foto: Grethemaija Søndergaard

Åben Land Konference 2024

Åben Land-konferencen 2024 sætter fokus på "Kampen om pladsen i det åbne land".

Hvordan kan man planlægge for VE-anlæg, skovrejsning og vådområder samtidig med, at der tages hensyn til landbrugsjord, nationale interesser og lokalbefolkningen?

Kampen om pladsen i det åbne land er i gang. Danmark skal bruge knap halvanden gang så meget areal, som der findes, hvis alle planer og gode intentioner skal finde en plads. Det er en kompliceret kabale, der kun kan gå op, hvis der tænkes helhedsorienteret og multifunktionelt.

Åben Land-konferencen 2024 er to dage med et mix af aktiviteter i plenum, sessioner og udflugter, der stiller skarpt på planlægningen af det åbne land gennem praksiseksempler. 

Assens Kommune er vært.

Tilmelding
Vi har lukket for tilmelding, hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Nanna Uhrbrand på 52108323

Se det fulde program her: Åben Land 2024 program

Konferencen arrangeres af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Landinspektørforeningen, Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium.

Vi glæder os til at se jer den 18.-19. april 2024 i Assens.

Vælg en session:
1. DEBAT: Skovrejsning - potentialer og udfordringer En fjerdedel af Danmark skal være dækket af skov. Det er landets kommuner, der har ansvaret for at realisere regeringens plan om 25% skov. Hvilke værktøjer skal i spil for at skovrejsningen giver et godt resultat? Anders Busse Nielsen, projektleder (Naturstyrelsen) Henrik Vejre, professor (Københavns Universitet)

2. OPLÆG + WORKSHOP: Den nationale klimatilpasningsplan og klimahandlingsplaner Vi sætter fokus på klimatilpasning i kommunernes klimahandlingsplaner og ”Klimatilpasningsplan 2”, og slutter af med at indsamle anbefalinger til miljøministeren til ”Klimatilpasningsplan 2”. Lone Jansson (Miljøministeriet), Amanda Fehler Vallgårda (Concito) og Kim Walsted Knudsen (Assens Kommune).

3.OPLÆG + WORKSHOP: Vandets veje Hvad vil der ske, hvis vi lader vandet løbe frit i det åbne land? Vandet anerkender ikke den politiske geografi, vi har lagt ned over landet. Fremtidens krav om mere beskyttet natur og naturunderstøttende fødevareproduktion kræver samarbejde på tværs af kommune- og regionsgrænser. Boris Brorman Jensen, arkitekt (ekstern lektor, Det Kgl. Akademi) og Merete Hvid Dalnæs (VandCenter Syd

4. DEBAT: Jordreform 2.0 Sessionen udforsker de forskellige perspektiver, der er involveret i planlægningen for store samfundsinteresser, som vedvarende energi og bevarelse af beskyttet natur og biodiversitet. Hvilken planlægningsstrateiger er nøglen til jordremform 2.0? Hans Henrik Bruun, lektor (Københavns Universitet) Mathias Vogdrup-Schmidt, kontorchef VE-enhed (Plan- og Landdistriktsstyrelsen) OBS: sessionen er overtegnet

Vælg en udflugt:
1. Multifunktionel arealanvendelse via partnerskaber og jordfordeling Kom med rundt i Naturprojekt Holmehave, hvor VandCenter Syd, Hedeselskabet og Assens Kommune gennemfører et multifunktionelt projekt, hvor vådområder og skovrejsning reducerer udledning af kvælstof og CO2, beskytter grundvandet på Danmarks største kildeplads, skaber ny natur og rekreative udfoldelsesmuligheder.

Hør om det unikke partnerskab bag projektet og om arbejdet med at gennemføre jordfordeling i et område med store grundvandsinteresser. Undervejs diskuterer vi inddragelsen af lodsejere og lokalsamfund via helhedsplanlægning og hører mere om Nordisk Ministerråds tilsagn under programmet naturbaserede løsninger, som har banet vejen for naturorienteret skovrejsning og naturoptimeret pleje af vådområder.  Guider: Troels Kjærgaard, VandCenter Syd og Allan Bechsgaard, Hedeselskabet

2. Klimaprojekter som driver for forbedring af landskabet (Plan 22+) Kan klimaprojekter blive afsæt for landskabsforbedringer? Kan en potentialeorienteret tilgang til landskabsudpegninger åbne op for en mere fleksibel forvaltning af beskyttede landskaber?

Kan samarbejdsdreven strategisk planlægning forene modsatrettede interesser i det åbne land? Det er spørgsmål Assens og Odense Kommuner, Københavns Universitet og Urland søger svar på i Plan 22+ projektet ”Klimaprojekter som driver for forbedring af landskabet”. Bussen tager os rundt i projektområdet med det højfynske dødislandskab. Vi besøger udvalgte lokaliteter med oplæg om og drøftelse af landskabsfortællinger, bevaringsværdier og udviklingsmuligheder. Guide: Anders Dam, planlægger i Assens Kommune 

OBS ved tilmelding:

  • Du tilmelder dig hele konferencen og prisen dækker over både konference, overnatning, forplejning og udflugter. Tilmeldingen er bindende fra den 4. marts 2024.
  • Man står selv for transport til og fra konferencestedet.
  • Ved tilmelding vælger du den af de 4 sessioner på førstedagen, som du helst vil være med på. Sessionerne fyldes op efter først-til-mølle-princippet.
  • Du vælger ligeledes hvilken af to udflugter du gerne vil med på på dag 2. Læs om både sessioner og udflugter i programmet. Udflugter fyldes ligeledes efter først-til-mølle-princippet.
  • Vi forsøger så vidt muligt at opfylde alle ønsker til både sessioner og udflugter. Der tages forbehold for ændringer.
  • Husk sko og tøj til vejret.

Har du spørgsmål til konferencen, så skriv til projektleder Nanna Uhrbrand, nu@byplanlab.dk.

Tilmelding:
Vi har lukket for tilmeldinger. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Nanna Uhrbrand på 5210 8323

Pris:
6.350 kr. ex moms for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium, medlemmer af KU Videntjenesten og medlemmer af Landinspektørforeningen.
1.520 kr. ex moms for Bachelor- og kandidatstuderende på relevante uddannelser. Studerende er selv ansvarlig for overnatning. Skriv i bemærkninger, hvor du studerer.
8.500 kr. ex moms for alle andre.
 
Tilmeldingen er bindende fra den 4. marts 2024.

Sted
Konferencen afholdes i naturskønne omgivelser på hhv. Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Gl. Brydegaard i Assens Kommune.
Kursusdato
-