Byledelse

Byledelse

Byledelse – workshop på CBS på Frederiksberg
Siden 90’erne er det blevet væsentligt mere kompliceret at lede byer. Workshoppen ser på tre projekteksempler, og diskuterer forudsætninger, udfordringer og resultater af de stadigt mere komplekst sammensatte samarbejder på tværs af det offentlige og private.

Det er workshoppens formål at give den enkelte deltager et overblik over feltet, mulighed for erfaringsudveksling og inspiration til egne projekter.

Se programmet

Se oplæg fra seminaret

Offentlige-private partnerskaber: Hvad er meningen? Hvad er erfaringerne?
af professor Carsten Greve, CBS

Netværksledelse som strategisk byledelse
af erhvervsforsker Peter Andreas Norn, CBS og Realdania By

Køge Kyst – et stort byudviklingsprojekt
af projektdirektør Jes Møller, Køge Kyst P/S

Aalborg Øst – udvikling og fornyelse af stort forstadsområde
af stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, Aalborg Kommune

Letbanen i Ring 3 – et tværkommunalt megaprojekt
af kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Tegninger af Jens Voxtrup Petersen

Sted
Frederiksberg
Tilmeldingsfrist
25. april 2014