Vand og bosætning - potentiale og trussel

Vigerslevparken, København, 2010

Vand og bosætning - potentiale og trussel

Byplanhistorisk seminar 2023 

Med oplæg fra  Lars Højer, Jesper Pagh, Tom Nielsen, Mikkel Høghøj, Bo Poulsen, Eva Sara Rasmussen, Andreas Brandt,Malene Lauge, Leif Theilgaard, Emil Egerod Hubbard, Hanna Rehling, Rikke Juul Gram og Poul Sverrild.

Se det fulde program her
 

Seminaret undersøger urbaniseringens forhold til vand og klimaændringer med afsæt i en kulturhistorisk synsvinkel, og med blikket rettet mod håndteringen af de dilemmaer, der følger med udviklingen. Vandets aktuelle tiltrækningskraft er både historisk/funktionelt og kulturelt baseret, men hænger den vanddyrkende praksis i byudviklingen sammen med dagens og morgendagens udfordringer, og hvordan håndterer vi dilemmaet, når kultur og kapital trækker i den ene retning, og den vidensbaserede bekymring peger i den anden? 

Indlæggene behandler vandet ift. de historiske forudsætninger, naturgrundlaget og udviklingen af bysamfundene, og tilføjer et fagligt tværgående blik på vandet og byerne med de udfordringer, der følger af vandets betydning: som drikkevand, dets tiltrækning for bosætning og dets trusler ift. klimaet.
Med eksempler fra forskellige typer bysamfund ses på, hvordan man arbejder med de aktuelle klimaudfordringer i kommunerne. Der suppleres med eksempler, som peger fremad med et nyt syn på bynatur og vand, samt på planmæssige- og arkitektoniske løsninger. 

Med indlæggene vil vi inspirere planlæggere og andre, der beskæftiger sig med byudvikling i relation til vand. 

Indbyder og målgruppe
Byplanhistorisk Udvalg har siden 1986 afholdt et årligt seminar, hvis ambition er at belyse et 
nutidigt byplanmæssigt problem ved at se på og lære af den historie, der er gået forud, og måske er 
på vej i glemmebogen.

Seminarets målgruppe er kommunalt ansatte planlæggere og historisk interesserede byplanlæggere,
personer i boligafdelingsbestyrelser og grundejerforeninger og bevaringsforeninger med 
interesse for deres by- eller boligområdes historie og kvaliteter.

Prisen omfatter deltagelse og forplejning: morgen- og formiddagskaffe, frokost og
eftermiddagskaffe/-te med kage.

Et seminarskrift baseret på dagens oplæg udgives digitalt i Byplanhistorisk Skriftserie, som er 
tilgængelig på byplanlaboratoriets hjemmeside. Seminarets deltagere vil få fremsendt et link til
skriftet, når det foreligger.

Seminaret finder sted i Nationalmuseets festsal, Ny Vestergade 10, København K

Se det fulde program 

Sted
København K
Pris
1.600 kr. - OBS: pensionister 800 kr. og studerende 400 kr.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen var 1.nov. (lukket). Tilmeldingen bindende efter 15.oktober.