Byplanlæggere tøver med IT i borgerinddragelse

Informationsteknologien udvikler sig nærmest eksplosivt i disse år. Smartphones, tablets og computere er blevet alle mandseje. Der udvikles og udbydes hele tiden nye programmer og apps, som udnytter teknologien på nye måder. Det giver, blandt meget andet, nye muligheder i forhold til byplanlægning og borgerinddragelse. Spørgsmålet er dog, hvorvidt informationsteknologien har fundet indpas i byplanlæggernes arbejde, og om det giver mening for dem?

I august 2014 gennemførte Byplanlaboratoriet og kommunikationsfirmaet Operate en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.400 personer. 177 personer, der alle arbejder med planlægning og borgerinddragelse, har svaret på undersøgelsen.

Planlæggerne kender teknologierne
Lidt under halvdelen (45 %) mener selv, at de eller deres kollegaer er gode til at bruge informationsteknologi i deres arbejde med byplanlægning. Undersøgelsen viser også, at de fleste kender til en række relevante informationsteknologiske redskaber. Facebook, LinkedIn, Instagram og QR koder er de bedst kendte blandt byplanlæggerne.

 

BorgerindragITogApps2.png

Tøver med at anvende IT i borgerinddragelsen
Selv om mange kender til relevante informationsteknologier, er det de færreste, som har brugt dem i deres arbejde med at inddrage borgerne i planprocessen. Facebook skiller sig dog ud. Halvdelen af respondenterne har erfaring med at bruge Facebook i borgerinddragelsen. QR-koder og Instagram bliver også anvend dog i et mere beskedent omfang.

 

Bruger_IT_i_borgerinddragelse.png

En del respondenter planlægger dog at bruge IT i deres arbejde med borgerinddragelsen. Det er navnlig QR-koder og Kommunalplan apps, som står på ønskesedlen. Tag del, som er en platform, hvor man kan oprette udfordringer og få borgernes bud på løsninger, ligger også højt på ønskesedlen. Der er imidlertid også mange der ikke ser IT som relevant i forhold til borgerinddragelsen.

Forventninger til informationsteknologi
Hovedparten (87 %) mener, at informationsteknologien kan kvalificere borgerinddragelsen. Halvdelen af respondenterne mener, at informationsteknologien giver bedre mulighed for at nå ud til nye målgrupper. 44 % mener, at IT gør det muligt at inddrage borgernes input tidligere i projektet, mens 55 % mener, at anvendelsen af IT har bidraget positivt til at engage borgerne løbende i planprocessen.

Informationsteknologien giver nye muligheder i forhold til borgerinddragelse og byplanlægning, men det erstatter ikke de eksisterende metoder. De mest anvendte metoder til borgerinddragelsen er stadig borgermøder, workshops, presse og hjemmesider. Informationsteknologien ses som et supplement, som kan komplementere mulighederne for borgerinddragelse. Der er endnu ikke indsamlet så mange erfaringer omkring brugen af disse IT-platforme i borgerinddragelsen, men der er stor interesse for at få samlet erfaringer og viden om det.

Læs mere om undersøgelsen af byplanlæggeres brug af IT

Hent pdf