Byplanmøde 2006

Byplanmøde 2006

RUM FOR MANGFOLDIGHED
Mellem lokale løsninger og statslig styring
Det 56. danske Byplanmøde, 5.-6. oktober 2006 i Ringkøbing

Se Programmet

Se hvem der vandt Byplanprisen

Hovedforedrag:

Museet uden vægge; af Museumsinspektør Kim Clausen, Skjern-Egvad Museum.

Delmøderne

Delmøde B: I udkanten- af hvad?
Afdelingsarkitekt Claus Josefsen, Plan- og bygningsafdelingen, Ringkøbing Kommune
Afdelingsleder Martin Weis Holm, Udviklingssekretariatet, Nykøbing Falster Kommune

Delmøde C: Byen og landskabet
Arkitekt Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard
Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening

Delmøde E: Regionale landbrugsstrategier
Direktør Bolette van Ingen Bro, Videncenter for fødevareudvikling
Landskabsarkitekt Lisbeth Ogstrup, Skov- og Naturstyrelsen
Kontorchef Jan Reisz, Aarhus Amt

Delmøde F: Kulturarv som strategisk ressource
Plan- og udviklingschef Helle Lassen, Hirtshals Kommune

Delmøde G: Fremtidens detailhandel?
Projektudvikler Niels Parmo Christensen, Skanska

Delmøde H: Den regionale udviklingsplan- vejen til strategisk samarbejde?
Sociolog Niels Helberg, Sven Allan Jensen
Borgmester Jørn Lehmann Petersen, Broager Kommune

Delmøde I: Den mangfoldige by – har vi redskaberne?
Vicedirektør Niels Østergaard, Skov-og Naturstyrelsen
Byg- og planchef Søren Klint Kistorp, Haderslev Kommune

Delmøde J: Bedre nærdemokrati, bedre planer?
Teamleder Anne Skovbro, Københavns Kommune
Centerchef Mette Kristoffersen, Hals Kommune

Delmøde L: Få en kommune(plan) der rykker!
Direktør Pernille Andersen, Kommuneteknik København
Lars Lund - AI –teorien bag på 10 minutter

Kursusdato