De tre nominerede til Byplanprisen 2016

De tre nominerede til Byplanprisen 2016

Fælles for dette års nominerede er, at alle tre kommuner er i fuld gang med at omdanne den eksisterende by. Det sker i tæt samarbejde med virksomheder og borgere i byerne.

 

Brug byen – Herning kommune

By-management
Herning Kommune har tidligt taget fat i deres bymidte. Allerede i 2007 tog byrådet initiativ til at arbejde med en ny bymidteplan. I 2008 vedtog byrådet en politik for den levende by og i 2012 fulgte byrådet op med en 10 punkts plan. Som en del af planen gjorde kommunen det let for alle at bruge byen til events og arrangementer gennem en by-manager, en app og en hjemmeside med navnet ”brug byen”. Samtidig igangsatte man en omfattende forskønnelse med ny belægning, nyt byinventar, midlertidige installationer, koncentration og fortætning. Der er i de seneste år opført 236 ungdomsboliger, DGI hus og hotel, udendørs motions- og opholdsareal, kulturgård, huset nr. 7 samt B &O bygning på torvet.

Koncentration af aktiviteterne
Senest er hovedbiblioteket blevet flyttet ind til byen. For 4 år siden lå der et stort tomt og forfaldent supermarked lige midt i gågaden af Herning. En gågade, hvor detailhandelen kæmpede med at trække kunder til. På bedste Herning-maner blev det gamle supermarked på to år forvandlet til et hypermoderne nytænkt og attraktivt bibliotek.

Handlekraft og samarbejde
Juryen nominerer Herning for beslutsomhed, klare visioner og en helstøbt tværsektoriel tænkning, der gør det muligt for planlæggerne at gribe mulighederne, når de dukker op. Det har givet et godt samarbejde med eksterne parter, og det er på overbevisende vis lykkedes at kombinere håndfaste fysiske forandringer med borgerinddragelse, leg og kulturelle aktiviteter.

 

Havnefront for alle – Aalborg kommune

God sammenhæng
Aalborg havnefront er et meget håndgribeligt symbol på den omdannelse, byen har været igennem. Før i tiden vendte havnen ryggen til byen; sådan er det ikke mere. I dag er der skabt en levende havnefront med fysisk og visuel sammenhæng til de mange nye pladser i midtbyen. Det er blevet lettere at passere kystvejen og havnen er blevet byens nye mødested. Hele strækningen er gennemført over 10 år fra 2006 til 2016 i et tæt samarbejde mellem kommunen, private investorer, fonde og boligselskaber – og det i en periode præget af finanskrise.

Variation og mangfoldighed
Almene ungdomsboliger på bedste beliggenhed, Musikkens hus, Utzon Center, Nordkraft, Havnebad, jomfru Ane Park, Slotspladsen og Aalborg Universitet udgør en perlerække af tilbud, der har givet hele befolkningen et yndet udflugtsmål hele året rundt. Der er skabt en vellykket interaktion mellem de aktiviteter, der foregår indenfor i bygningerne og de fælles byrum. Udformningen og materialevalget er gennemtænkt og tilpasset det rå havnemiljø

Liv og adgang til vandet
Juryen nominerer Aalborg Kommune for at fastholde visionen gennem alle årene. Aalborgenserne har i den grad taget havnefronten til sig – der er liv på alle tider af døgnet. Det er på overbevisende vis lykkedes at skabe en havn for alle på nogen af de dyreste m2 i byen. Kommunen er gået forrest ved at investere i byrum af meget høj kvalitet og ved at sikre at også byggerierne har kunnet leve op til det høje niveau og det åbne udtryk.

 

Børnenes hovedstad – Billund kommune

En brændende platform
Billund er en ganske særlig by, der består af store virksomheder, Lalandia, Legoland og en international lufthavn. Der er 6000 indbyggere, og byen hænger ikke rigtig sammen. Som i mange andre provinsbyer er bymidten så ovenikøbet ved at dø ud, men det har kommunen og Lego sat sig for at modarbejde.

Forbindelser på tværs
Billund er under markant forandring. Byens aktører vil en by, der inspirerer til kreativitet, leg og læring. En central dimension af visionen er at forbinde byens helt adskilte byområder og brugergrupper. Ved at kombinere fortætning i bymidten, nye stiforløb og attraktioner peger visionen på en model for udvikling af mindre byer. Udviklingsringen holdes sammen af Billund Playline, en social sikker og legende infrastruktur for børn, gående, løbere og cyklister. I midten af byen er LEGO House under opførelse. Her forventer man 250.000 besøgende om året. Byens pladser og åbning af Billund bæk er under projektering og en ombygning af Billund Centret igangsættes i år.

En unik case
Juryen nominerer Billund kommune for den samlende fortælling, de store visioner for byen og den fokuserede planlægning for og med børn. Det bliver spændende at følge, hvordan en by på børnenes præmisser udvikler sig. Det er juryens tese, at en plan, der har plads til børnene også vil fungere rigtig godt for alle andre. Hvis der er en by, der kan bevise det, så er det Billund.

 

Byplanprisens Jury

Vedtægter for Byplanprisen

Interaktivt kort over vindere af Byplanprisen

Se tidligere års vindere af Byplanprisen:

Byplanprisen 2015
Hjørring Kommune
Byplanprisen 2014
Odense Kommune
Byplanprisen 2013
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune
Byplanprisen 2012
Roskilde Kommune

Byplanprisen 2011
Middelfart Kommune

Byplanprisen 2010
Dragør Kommune

Byplanprisen 2009
Københavns Kommune

Byplanprisen 2008
Albertslund Kommune

Byplanprisen 2007
Silkeborg Kommune

Byplanprisen 2006
Aalborg Kommune

Byplanprisen 2005
Horsens Kommune

Byplanprisen 2004
Trekantområdet

Byplanprisen 2003
Københavns Kommune

Byplanprisen 2002
Herning Kommune

Byplanprisen 2001
Vejle Kommune