Fyraftensmøder om den regionale by

Fyraftensmøder om den regionale by

Fyraftensmode_Regionale_by_B_2502_2015.png
Som optakt til efterårets byplanmøde om ’den regionale by’ holder Dansk Byplanlaboratorium en række laboratoriesamtaler landet over.

Vi oplever i disse år mange globale megatrends og regionale flows, der går på tværs af kommunegrænser og ikke alene kan håndteres lokalt. Det gælder f.eks. – trafik, arbejdsmarkeder, uddannelsestilbud og ressourcer som fødevarer og energi, samt naturfænomener som f.eks. øgede mængder regn og havvand.

Hertil viser undersøgelser, at byers og byregioners evne til at samarbejde er afgørende for deres succes i forhold til byudvikling, vækst og attraktivitet.

Med afsæt i en række konkrete cases vil vi diskutere den regionale by’s betydning, ved at sætte fokus på netværksbaseret byledelse, værdien af bysamarbejde og nogle af de udfordringer, der er i varetagelsen af fælles regionale interesser.

Deltagelse i fyraftensmøderne er gratis, men tilmelding er nødvendig og bindende, da der er begrænsede pladser.

Læs mere om Byplanmødet 2015: Den regionale by – grænseløs planlægning.

Møderække:

Aarhus 26. marts 2015 16-17.30
Den regionale by – ’Fra skåltale til virkelighed’.
Hvad sker der, når bysamarbejder taber pusten?
Max. 30 deltagere.
Se tema og oplæg fra fyraftensmøderne

Aalborg 26. maj 2015 16-18
Den regionale bys ’dynamoer’– hvorfor giver det mening at samarbejde?
Max. 30 deltagere.
Se tema og oplæg fra fyraftensmøderne
Fyn 28. maj 2015 16-17.30
Den funktionelle regionale by – til ’Hvad binder os sammen?’
Max. 40 deltagere.
Se tema og oplæg fra fyraftensmøderne

 

København den 11. juni 2015 16-17.30
Den regionale kommune – ’En vækststrategi på tre klinger’.
Max. 25 deltagere.
Se tema og oplæg fra fyraftensmøderne