Hello Lamp Post - Bristol

I Bristol har borgerne prøvet at tale med byinventaret. Ved at sende sms’er til postkasser, lygtepæle, skraldespande osv. har de delt deres minder og tanker om byens rum. Initiativet ”Hello Lamp Post” fokuserer på leg og er et bevist modstykke til de mange Smart City initiativer, der først og fremmest fokuserer på effektivisering.

Interview med Co-Founder Sam Hill, Pan Studio, juli 2015.

Skrevet af Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.

Ideen
Pan Studio er en lille kreativ virksomhed i London. Med initiativet Hello Lamp Post ønsker de at gøre byens borgere mere nærværende i forhold til det liv der foregår omkring dem. Borgerne kan føre samtaler med byinventaret, der ellers kan virke usynligt i hverdagen. De kan også læse tidligere samtaler fra andre.

FAKTA

Hvor
Bristol 2013 (Austin 2015, Singapore 2015, Tokyo: 2016) * (se nederst).

Hvad
En SMS-database (Twilio), der knyttes til byinventar i en periode.

Initiativtagere
Pan-studio sammen med lokale partnere.

Pris
40-50.000 pund for en periode på to måneder.

Kampagnens varighed
8 uger er en god periode, men det varierer.

Brugere
Borgere. I Bristol var der 5000 deltagere og 25.000 SMS´er.

Sam Hill, der har været blandt initiativtagerne, var oprindelig inspireret af forfatteren Proust og hans berømte historie om smagen og duften af en Madeleine-kage, der førte forfatteren direkte tilbage til barndommens land. Sam Hill vil gerne bidrage til, at vi alle bliver mere bevidste om de steder, vi passerer. Folk skal bruge deres øjne og næser mere. Selvom han benytter en mobiltelefon som medie, så handler ”Hello Lamp Post” faktisk om at få folk til at løsrive sig fra mobilen, se op og blive mere bevidste om stedet.

”Den menneskelige by skal indeholde lag af leg og vi skal bryde med normer og vaner. Når vi inkorporerer legen i vores hverdagsliv, så skaber vi nye forbindelser mellem mennesker” understreger han.

Hvordan virker det?
Borgerne kan tage kontakt til byinventaret via sms ved at bruge de referencenumre, der står på stort set alt gadeinventar. Ved at sende en sms med referencenummeret til en central server ”vækker” man objektet, som indgår i en samtale ved at sende en række spørgsmål via sms. Her kan man svare tilbage med forslag og historier. Den næste person der starter en samtale med det samme busstoppested eller lignende, kan desuden læse svar fra tidligere samtaler. På den måde kan man få adgang til nogle af de ellers skjulte oplevelser og historier, der knytter sig til byens ting.

”Folk har også mulighed for selv at give en ting et nummer. Både i Bristol og Austin er der f.eks. nogen, der har haft lyst til at tale med Rådhuset”

Det havde været oplagt at lave Hello Lamp Post til en smartphone app, men for Pan Studio var det vigtig at benytte en sms-platform fordi sms’er er et medie, som folk er fortrolige med og forbinder med personlige samtaler. (Det gælder dog ikke i Tokyo, hvor man bruger e-mails i stedet)

Snak med infrastrukturen
Mens teknologien bag Hello Lamp Post var relativt simpel at få til at fungere, var det vist straks en større udfordring at designe de samtaler, som deltagerne skulle indgå i med gadeinventaret. Ambitionen var at give oplevelsen af at gadelamper, skraldespande, og andet gadeinventar har personligheder og at sms-interaktionen med dem opleves som en inddragende samtale, så borgerne får lyst til at dele deres tanker og historier. Derfor er der blevet lagt et stort arbejde i at formulere de rigtige spørgsmål og ramme den rette tone. Samtidig med at det er vigtigt at stille sjove og provokerende spørgsmål, er det også meget vigtigt at sørge for at objekterne altid siger noget, som giver mening i den konkrete samtale.

Nogle typer af objekter interagerer med bestemte typer spørgsmål. Eksempelvis kan et busstoppested have et rejsetema, og kan stille spørgsmål om hvor man er på vej hen, eller om man synes, at der er for meget trafik. Mens en lygtepæl eksempelvis kan stille spørgsmål, der relaterer sig til dens højde. De fleste objekter har dog ikke noget særligt tema knyttet til sig, men trækker i stedet på mere generelle spørgsmål.

Forskellige brugere
Sam Hill fortæller at der er to slags brugere. Der er en type, der taler til så mange forskellige objekter som muligt. De søger hele tiden nye og ser det hele som en slags pokemon-spil. Deres samtale er på 1- 3 spørgsmål. Og så er der dem, der bliver ved med at tale med det samme objekt, der ofte står tæt på deres hjem eller arbejdsplads. Deres samtale bliver længere efterhånden. Første spørgsmål er neutralt, men efterhånden bliver de mere personlige.
” De bedste svar er de personlige og poetiske svar. Efter 4-5 spørgsmål, så spørger objektet: Are we friends now? Og det sjove er, at stort set alle svarer ja.

Eksempler på spørgsmål

Hvad er det bedste minde fra stedet?

Hvis du var borgmester hvad ville du så ændre?

Hvad har du spist til morgenmad?

Hvilken superpower vil du helst have?

Hvad skal du resten af dagen?

Hvad er dit yndlingstidspunkt på dagen?

Hvilke opgaver ville du ønske at robotter kunne overtage for dig?

Output
Under kampagnen i Bristol blev der sendt over 25.000 sms’er med tanker og historier om byen fra byens borgere. Man kan overveje om der ikke her ligger et stort potentiale for at blive klogere på borgernes forhold til deres by. Dataindsamling dog ikke et aspekt, som man har lagt meget vægt på i Hello Lamp Post. Der er en overordnet rapport, hvor man kan se forskellige fordelinger, men den er mere sjov end operationel. Og det er måske netop pointen. Hello Lamp Post er også blevet kritiseret, af blandt andre Jesse Berst, formand for Smart Cities Council, for ikke at tilføre konkret viden eller egentlig værdi til borgernes hverdag. I Austin har man dog gjort nogle af spørgsmålene mere ”brugbare”, da man er gået i partnerskab med det lokale busselskab.

Man har skabt en urban platform, som har potentialet til at blive udviklet med en række andre egenskaber til lokal inddragelse. Sam Hill kunne godt forestille sig at bruge Hello Lamp Post til tidlige høringer i forbindelse med byudvikling og byomdannelse, men man må ikke glemme legen. Og så slutter han af med et godt råd til planlæggerne:

”Lad nu være med at privatisere det offentlige rum. Vi har behov for fælles steder, hvor vi kan lege og gøre fjollede ting sammen. ”

 

* (fra fakta boks)
Den første Hello Lamp Post kampagne løb fra juli til september 2013 i Bristol, England og vandt the Playable city award of Watershed. Hello Lamp Post er også afprøvet i Austion USA fra februar til slut april

Hent artiklen