Om at skabe byen igennem landskabet

Om at skabe byen igennem landskabet

Af: Elzelina Van Melle (forkortet af red.)

Henri Bava

  • Professor ved Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) samt underviser på Harvard University
  • Landskabsarkitekt fra ENSP Versailles samt uddannelse indenfor plantebiologi og teaterscenografi
  • Formand for de Franske landskabsarkitekters Forening (FFP)
  • Medstifter af tegnestue kollektivet Agence Ter i Paris(1985), der blandt andet har udviklet boligområder, parker, infrastruktur og storbyområder rundt om i verden.

Læs mere om Henri Bava

Når Henri Bava gæster Byens Gulv i januar 2019, sker det med et ønske om at forene og udvide forståelsen af arbejdet med jorden, landskabet og byens rum.

Henri Bava vil gerne sætte jordens potentiale på dagsordenen. ”Jord ikke skal betragtes som affald …. En bevidst og målrettet tilgang kan ændre jordlagringsmetoder og -steder radikalt”  siger han - og fortsætter: ”jord repræsenterer ofte en skjult økonomi af gigantiske dimensioner”

Landskabsarkitektur er basis for byplanlægning
Byen indgår i landskabet og derfor mener Henri Bava, at udviklingen af nye projekter altid skal indgå i en eksisterende samtale med de givne forudsætninger, så som den underliggende geologiske basis, landskabets flader samt naturen og biologien.

I projektudviklingen leder interessen for jorden og landskabet naturligt videre til byplanlægning… (…)… Vores projekter er som åbne systemer, forankret på præcise fundamenter, på hvilken en fri fortolkning er mulig."

Henri Bava fremhæver i den forbindelse, at landskabsarkitekten i kraft af sin uddannelse og filosofi er utroligt velkvalificeret til at lede store, komplekse byudviklingsprojekter. ”Vi arbejder meget med visioner som fælles fortællinger om projekterne. (…) Når vi lytter, vejleder og giver retning, kan vi være med til at kickstarte en bevægelse, der rækker langt ud over os selv. ”

Jorden – det vigtigste element i cirkulær økonomi
”… Når man taler om cirkulær økonomi i relation til byområder og byudvikling er både by- og landbrugsjordens kvalitet afgørende. Ligesom luftkvalitet. Den er udgangspunktet for frugtbarhed. ” Derfor er Henri Bava i samarbejde med arkitekten Antoine Grumbach i gang med at forberede et symposium om jordbundsværdi, jordflytning og især dens genanvendelse. I et af Agence Ters projekter i Strasbourg ”… skal den frugtbare jord, der ligger under havnens flader udgraves og anvendes igen uden tilsætning af udefrakommende jord. Jordforbedringsplatforme er ikke bare økonomisk bæredygtighed og et godt princip for cirkulær økonomi, det er også en god måde at formidle vigtigheden af genbrug og formidle den proces, vi står i. Faktisk er det Henri Bavas intention, at symposiet netop skal give blandt andet landskabsarkitekterne en ”… forståelse for de muligheder, der ligger i jorden ”ved at ”… engagere en bred vifte af forskere, fagfolk og iværksættere omkring temaet. Vi vil kommunikere, én gang for alle, at jordbunden, selv som inaktivt materiale, ikke skal betragtes som affald, og at man kan opnå ekstraordinære kvaliteter efter behandling. En bevidst og målrettet tilgang kan påvirke jordlagringsmetoder og -steder radikalt (…) her spiller vores (Agence Ter. Red.) internationale virke ind, noget som gør os i stand til at koble erfaringer og inspirationer fra mange forskellige europæiske praksisser og holdninger. ”

Fælles filosofi, internationalt udsyn og lokal tilpasning
Agence Ter har tegnestuer flere steder i verden, men kernen består af de tre grundlæggere, der har udviklet en fælles filosofi, som gør det muligt at fastholde en vision, selvom de er geografisk adskilte. Derudover består staben af 15 nationaliteter med et utal af discipliner, hvilket ”… giver os (Agence Ter) mulighed for at integrere kontekstens sædvaner og på den måde føre projekter bedre til udførelse (…) Hemmeligheden er at lytte til hinanden og samarbejde på basis af interesser i de forskellige projekter” – og det i en meget flad struktur.

Et af Henri Bavas seneste tiltag er den dobbelte fransk-tyske masteruddannelse mellem KIT og Arkitekturskolen i Strasbourg, hvilket har ført til meget interessante akademiske udvekslinger på tværs af landegrænser. En udveksling Henri Bava fortsætter, når han gæster Byens Gulv d. 8. februar 2019 i Nyborg.  

Læs mere om Agence Ter

Læs mere om Byens Gulv konferencen