Klimatilpasning for fremtiden

Illustration af Søren Jepsen, Teknologirådet

Klimatilpasning for fremtiden

Danmark har sin del af de globale udfordringer på klimatilpasningsområdet

Havet og grundvandet stiger, forekomsten af monsterregn og stormflod øges og kysterne eroderer. Uanset en proaktiv klimapolitik vil disse udfordringer blive stadig mere alvorlige. Det skaber øget fokus på den måde, vi forvalter klimatilpasningen på i Danmark i forhold til grundvand, nedbør, oversvømmelse og erosion.

Teknologirådet har for Danske Regioner nedsat en uafhængig ekspertarbejdsgruppe, som gennem en række temamøder, har vurderet udfordringer, dilemmaer og mulige løsningsveje til at styrke den danske klimatilpasning. Arbejdsgruppen, som blandt andet Byplanlaboratorits direktør Ellen Højgård Jensen var en del af, har arbejdet med udfordringer og løsningsveje, men ikke fremtidig ansvarsfordeling. Projektet er mundet ud i en rapport, hvor en række prioriterede anbefalinger, på baggrund af ekspertgruppens arbejde, er præsenteret.

Hent rapporten Klimatilpasning for fremtiden