Kollektiv trafik og byplanlægning No 7

Kollektiv trafik og byplanlægning No 7

Lokalplaner: Bæredygtig mobilitet skal ind fra starten

Gratis webinar udbydes af Dansk Byplanlaboratorium og Kollektiv Trafik Forum
25. marts 2021 kl 12 - 12:30

Den kommunale planlægning kan være en langstrakt proces, hvor der skal tages mange hensyn til både regelsæt og de lokale interesser: politiske og kommercielle. Men hvis ingen taler den kollektive mobilitet frem og sørger for at have øje for den rolle, som den kollektive transport kan spille, når planlæggeren sætter stregerne i sit lokalplansforslag, så er risikoen for, at planlægningen ikke tager højde for mobilitetsperspektivet stor. Og netop en god sammenhængen mellem lokalplaner, transport og mobilitet rummer ellers et stort potentiale. 

”Det interessante er ikke, hvor bussen kører. Det interessante er de steder, hvor buspassagerens fødder rammer fortovet og dermed indgår som en aktiv deltager i byens rum. Når vi begynder at tale om mobilitetsformerne - busserne, cyklerne og de gående - som det, der leverer råstoffet til byen og derved sikrer det levede liv og et flow af mennesker, så rammer det mere ind i planlægningens fokus end det ellers lidt irriterende fyld på vejen, som bussen kan opfattes som,” skriver Thea Storm Pedersen og Jens Toudal Jessen fra Movias udviklingsafdeling.

Movia har både praktiske værktøjer, erfaringer og idéer, der kan være med til forene bæredygtig mobilitet. På dette webinar præsenteres disse og der lægges op til spørgsmål og diskussion om, hvordan trafikselskaber og planlæggere kan samarbejde om at forene god og bæredygtig mobilitet med de fysiske lokalplaners mål om blandt andet vækst, bæredygtighed, liv og trivsel i by og på land.

Oplæg ved Thea Storm Pedersen og Jens Toudal Jessen fra Movias udviklingsafdeling.

Læs mere og tilmeld dig her

Se oversigt over alle webinarer om kollektiv trafik og byplanlægning

Sted
Online Webinar
Pris
Gratis
Kursusdato