Kollektiv trafik og byplanlægning No 6

Kollektiv trafik og byplanlægning No 6

Policies for reducing car traffic

Gratis webinar udbydes af Dansk Byplanlaboratorium og Kollektiv Trafik Forum 

To skandinaviske forskere fortælle om erfaringer med trafikpolitik i vores nabolande England, Holland, Tyskland og Sverige.

Hvad er det vigtigeste i transportpolitik? Er det tilgængelighed? Økonomisk vækst? Klima og miljø? Sikkerhed på vejene? Eller er det at skabe social sammenhængskraft? Og hvad bliver overset i forbifarten?
Gør vi nok for at nå målsætningen og er der sammenhæng mellem den transportpolitik, der føres i forhold til henholdsvis byerne, forstæderne og på det regionale niveau?
Og er det relevant at diskuterer det i en dansk konktekst?

Webinaret holdes på engelsk.

v. Tom Rye, Professor of Transport Policy,  Molde University College, Norway og
   Dr. Robert Hrelja, Universitetslektor, Docent i Trafik och Väg, Malmö Universitet

Læs mere og tilmeld dig 

Se oversigt over alle webinarer om kollektiv trafik og byplanlægning

 

Sted
Webinar
Pris
Gratis
Kursusdato