Netværk om sommerhuse og planlægning 2022

Netværk om sommerhuse og planlægning 2022

Netværk via webinarer

1. netværksmøde 4. februar
2. netværksmøde 11. marts
3. netværksmøde 29. april
4. netværksmøde 20. maj OBS udskudt. Ny dato følger.

Om netværksmøderne
Byplanlaboratoriet udbyder i 2022 en række af netværksmøder om sommerhuse og planlægning. Udgangspunktet er den store interesse, der er for sommerhuse og turisme. Og de planlægningsmæssige muligheder og udfordringer, der er, når man skal styre udviklingen.

Øget national turisme og brug af fritids- og sommerhuse sætter på den ene side pres på naturen, klimabelastningen, den kommunale service og skaber også visse konflikter mellem de forskellige anvendelser i områderne. De såkaldte kæmpesommerhuse er bare én faktor i udviklingen. På den anden side er turismen og ferie- og fritidsområdet et potentielt vigtigt bidrag til lokal bosætning, handel og til kulturlivet i sommerlandets kommuner. Hvordan balancerer kommunerne i denne udvikling vækstambitionerne med hensynet til naturen, helårsbeboere, nuværende sommerhusbeboere og deres egen serviceorganisation? Og hvordan får vi et helhedssyn på behovet for sommerhuse og feriefaciliteter regionalt og nationalt.

Programmet er løbende under opdatering med oplægsholdere, gerne efter forslag og ideer fra deltagerne i netværket. Vi håber, at deltagerne vil bidrage med at dele deres erfaringer og viden. I netværket kan du møde dine kollegaer fra andre kommuner og organisationer, som arbejder med området.

I netværket får du inspirationsoplæg fra eksterne oplægsholdere og erfaringsudveksling sommerhuse og planlægning. Målgruppe: Planlæggere, interesseorganisationer og forskere

1. netværksmøde
Hjørring Kommune: Er sommerhusområderne robuste eller sårbare ifht. til store sommerhuse
Webinar d. 4. februar. 2022 kl. 10.30 til 12.00
Oplæg ved byplanlægger Line Hesselholt Hansen og planlægger June Gina Heiselberg

Hjørring Kommune har som andre sommerhuskommuner oplevet stigende efterspørgsel på store sommerhuse. Men ligesom i andre kommuner opleves de store sommerhuse ofte at medføre konflikter i forhold til naboer i de mere traditionelle sommerhuse.
 
I Hjørring Kommune har man derfor ønsket et grundlag for at kunne vurdere, hvor der er plads til store sommerhuse uden at de ødelægger eller generer omgivelserne. Og samtidig finde de områder, der har en særlig karakter, kvalitet og værdi, der skal sikres og beskyttes mod forandringer. Med dette afsæt er der derfor gennemført et større analysearbejde.
 
Selvom størstedelen af sommerhusområderne i Hjørring Kommune er omfattet af lokalplaner, er det kun 22 % af sommerhusområderne, der er direkte reguleret i forhold til sommerhusstørrelsen. Derfor er det i analysen undersøgt, hvor bygningsmassen potentiel kan forøges mest, og dermed er identificeret de områder, hvor der kan ske størst forandring. Sammenholdt med en nærmere undersøgelse af de pågældende områders karakter, samt kvalitet af natur og biodiversitet, er der udpeget de sommerhusområder, der er robuste overfor en indplacering af store sommerhuse, og de områder der er sårbare overfor en indplacering af store sommerhuse. Til sidst afsluttes rapporten med en række politiske anbefalinger til det videre arbejde.
 
Analysearbejdet blev iværksat på baggrund af en byggesag vedr. et stort sommerhus på ca. 300 m2 i et eksisterende sommerhusområde i starten af 2021, og man ønskede i den sammenhæng at afdække den eksisterende planlægning og de byggemuligheder, der er i sommerhusområderne.
 
På netværksmødet får vi et oplæg ved byplanlægger Line Hesselholt Hansen og planlægger June Gina Heiselberg, der fortæller om Hjørrings Kommunes arbejde med sommerhusområdet, analysen ”Store sommerhuse – analyse og anbefalinger” og den politiske proces i forhold til arbejdet.
 

 

2. netværksmøde
Information om emne og program følger snarest.
 

3. netværksmøde
Sommerhuse og verdensmål: Beskyttelse, benyttelse og planlægning
Webinar d. 29. april. 2022 kl. 10.30 til 12.00
Oplæg ved Postdoc Rasmus Nedergård Steffansen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Hvordan bør der planlægges for sommerhuse, hvis bæredygtige principper skal efterfølges. I projektet ”sommerhuse og verdensmål” undersøges hvordan FN’s verdensmål kan tolkes i en dansk sommerhuskontekst. De globale verdensmål, delmål og indikatorer kan være vanskelige at omsætte til en konkret lokal situation. Ligeledes er der mange forskellige og nogle gange modsatrettede mål at forholde sig til.
Dette oplæg vil gennemgå en tolkning af verdensmålene og foreslå en mulig relevans for danske sommerhuse samt påpege noget af de konflikter der eventuelt kan opstå hvis alle mål forsøges forfulgt, samt det paradoks det vil være ikke at gøre det. Projektet ser specifikt på sommerhussektorens byggede miljø og forhold omkring ejendomme og arealregulering.
Projektet udføres i et samarbejde mellem SDU og Aalborg Universitet. Der samarbejdes med seks casekommuner, nemlig Lolland, Guldborgsund, Odsherred, Nordjurs, Ringkøbing-Skjern og Hjørring,  samt andre aktører inden for turismeområdet.

 

4. netværksmøde
Information om emne og program følger snarest.
 


Tovholder i Dansk Byplanlaboratorium
Projektleder Michael Nørgaard, mn@byplanlab.dk

Sted
Webinare via TEAMS
Pris
Pris 950 kr. for 2022 for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium; 1200 kr. for andre
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
28. januar 2022 Netværket igangsættes ved minimum 20 tilmeldte.