OpenPlans

Med nye smarte teknologier kan vi indsamle data som aldrig før. Men hvordan får man succes med at indsamle data, og kan man bruge disse redskaber til at gøre borgerinddragelse nemmere og hurtigere? NGO’en OpenPlans har i flere år arbejdet for at øge borgerdeltagelsen i byplanlægningen gennem smarte online software redskaber.stroem_logo.png
Interview med Frank Hebbert, OpenPlans. Marts 2014 af Andreas Klarlund.

En stor del af de anbefalinger, vi giver, handler om at oversætte planlæggernes tankegang til noget der er mere tilgængeligt for almindelige borgere. Det handler om at være meget selektiv omkring hvilke spørgsmål man stille, hvordan man stiller dem, og hvornår man stiller dem.

OpenPlans fra New York er en NGO, der indtil for nyligt har arbejdet aktivt med at udvikle software redskaber til byplanlægning. De ønsker at øge borgerdeltagelsen, deres idéer fokuserer primært på at hjælpe planlæggerne med at indsamle og dele information. Gennem årene har de udviklet en række redskaber, som alle er open source. Mest kendt er ”Shareabouts” – et online kortlægningsredskab designet til at indsamle input som led i en inddragelsesproces. Ved hjælp af Shareabouts kan folk placere en ”knappenål” på et digitalt kort med idéer, forslag og kommentarer til forskellige planlægningsspørgsmål. Læse mere om Shareabouts her Hvad kan online tools bruges til? ”Softwaren skal altid komplimentere øvrige aktiviteter. Den skal bruges parallelt med et borgermøde, en trafikkampagne eller noget tredje.”, Fortæller Frank Hebbert og tilføjer, at de kommuner OpenPlans assisterer med undersøgelser, typisk er meget ivrige efter at undersøge mange forskellige emner på samme tid. Dette fraråder OpenPlans, fordi det bliver for overvældende for brugeren. ”En stor del af de anbefalinger, vi giver, handler om at oversætte planlæggernes tankegang til noget der er mere tilgængeligt for almindelige borgere. Det handler om at være meget selektiv omkring hvilke spørgsmål man stiller, hvordan man stiller dem, og hvornår man stiller dem.”

Hurtige råd – Keep it simple

• Spørgsmål skal være forståelige og vedkommende for almindelige borgere. • Brug multiple choice spørgsmål – de er hurtige at besvare og analysere. • Stil så få spørgsmål som muligt. • Kræv ikke for meget personlig information. • Gør spørgsmål valgfri at besvare. • Undgå login – ellers mister du halvdelen af de potentielle deltagere.

Hvilke deltagere får man? – Hvordan? Online software gør det ikke alene muligt at få langt flere svar end de traditionelle redskaber. Samtidig får man mulighed for at høre fra en anden gruppe af borgere end de typiske deltagere. ”Det er meget forudsigeligt hvilke deltagere man får, når man afholder et borgermøde. Man får borgere, typisk noget ældre, der allerede er aktivt engageret i deres kvarter. Det er også en vigtig gruppe at få input fra, men det er ærlig talt en gruppe, som planlæggerne i forvejen kender ret godt. Online software hjælper planlæggerne med at høre fra en helt anden gruppe. Typisk yngre borgere, der er mindre aktivt engageret, eller bare er vant til at engagere sig via online medier.” Små krav Et vigtigt spørgsmål at overveje er, hvor meget man vil kræve af brugerne? Hos OpenPlans oplever de ofte at kommuner ønsker at indsamle så meget baggrundsinformation om brugerne som muligt, uden at have overvejet hvad det gør ved antallet af besvarelser. ”Hvis man kræver for meget af brugerne ender man med langt færre svar. Hvis man eksempelvis kræver et login, så ved vi at man mister halvdelen af sine potentielle brugere på stedet.” Siger Frank Hebbert og tilføjer, at store krav til brugerne ikke alene påvirker antallet af besvarelser negativt. Men at de personer, der er villige til at leve op til kravene, typisk enten er meget optimistiske eller stærkt imod projektet. Simpel data giver hurtige analyser Hos OpenPlans foretrækker de at bruge multiple choice spørgsmål frem for skriftlige besvarelser. Multiple choice spørgsmål er hurtigere og nemmere at besvare, frem for at deltagerne skulle formulere deres svar fra bunden. Men en anden vigtig egenskab ved multiple choice spørgsmål i digitale undersøgelser er, at analysearbejdet kan foregå langt mere effektivt. En åbenlys fordel er, at det kan frigive ressourcer og skabe nye muligheder for, hvordan data kan benyttes i inddragelsesprocesser. Hvilket gør det nemmere at være proaktiv i sin dataindsamling.

Faktaboks

Hvad? Online software til dataindsamling målrettet byplanlægning. • Hvem står bag? OpenPlans – en NGO fra New York. • Tidsperiode: Helst relativt korte kampagner (et par måneder). Hvad koster det? Softwaren er opensource og gratis at downloade. Der skal dog afsættes ressourcer til at skræddersy softwaren til den specifikke kampagne og til at lægge den online. NGO’en udvikler på nuværende tidspunkt ikke aktivt software og deres fremtid er endnu uvis. Læs mere her

OpenPlans var med til at lave en Bike Share kampagne i Philadelphia, der fandt sted fra september til slut oktober i 2014. Kampagnen handlede i al sin enkelhed om at spørge borgerne, hvor de mente, at de kommende bike share stationer skulle placeres. I løbet af kampagnen blev der indsamlet over 10.000 besvarelser, hvor respondenterne udgjorde et repræsentativt udsnit af byens borgere. En viden man opnåede, da OpenPlans under kampagnen foretog løbende udtræk af data og producerede oversigter. Disse viste hurtigt, hvilke bydele der deltog aktivt i kampagnen. Herefter målrettede man indsatsen til de bydele, hvorfra man manglede input. Samtidig kunne man spare ressourcer i områder med en høj deltagelse i online kampagnen. ”Den målrettede indsats i forhold til dataindsamling var kun praktisk mulig, fordi langt størstedelen af kampagnen foregik digitalt, og fordi vi havde indrettet vores undersøgelse på en måde, hvor vi hurtigt kunne få et overblik over data, på et hvilken som helst tidspunkt i kampagnen.” siger Frank Hebbert. Hent interviewet