Nye billeder på provinsbyerne

Collage af mennesker ved sti

Nye billeder på provinsbyerne

Provinsbyerne danner ramme og udgangspunkt for rigtig mange danskeres hverdagsliv. Men vores måde at betragte dem og planlægge for dem er ikke fulgt med tiden. De er under hastig transformation, initieret af blandt andet ændrede detailhandelsmønstre, ændringer i demografien, migration og centralisering af offentlige arbejdspladser. Der er behov for nye mentale og konkrete billeder af, hvad provinsbyerne er og kan være. Der er tale om et netværksprojekt, med deltagelse af 10 kommuner. Idéen er at facilitere og skabe rum for, at planlæggere fra de deltagende kommuner kan debattere, hvordan kommunerne kan komme de igangværende og forestående forandringer i møde. Der er to mål med netværket.

  • Det ene er at afprøve og diskutere forskellige strategier og redskaber for planlægningen af provinsbyer i forandring. At skabe nye billeder, for derigennem at skabe rum for at diskutere byernes udfordringer og potentialer, redskabernes anvendelighed og behovet for udvikling af nye instrumenter.
  • Det andet er at komme med en række nye billeder på provinsbyerne, som kan danne udgangspunkt for (politisk, bred) debat om udviklingen af dem.

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Kontaktperson: Ny W. Øhlenschlæger, nwo@byplanlab.dk; 33 17 72 78

 

Opsamling:

Nye billeder på provinsbyerne

 

Tre billeder på provinsbyerne

Scenarie 1:
Scenarie1

Scenarie 2:

Scenarie2

Scenarie 3:

Scenarie 3

 

Baggrundsanalyser: