Promise Tracker

Promise Tracker er en app, der kan bruges af borgere til at indsamle data om deres lokalområde. Formålet er at give borgerne et redskab til at holde øje med, om lokalpolitikere lever op til deres valgløfter. App’en er udarbejdet af en forskergruppe ved Center for Civic Media på MIT i Boston.

Interview med Emillie Riezer og Erhardt Graeff, forskere ved MIT Center for Civic Media.

Af Lars Götze og Signe Sloth Hansen, Kuben Management.

Fakta

Hvor
Brasilien (Boston, USA)

Hvad
Data indsamling via mobiltelefoner.

Initiativtager
Center for Civic Media,
Massachusetts Institute of Technology, Boston.

Pris
Appen er gratis, men bør følges op af designworkshops.

Brugere
Borgere, lokale embedsfolk, politikere.

Yderligere information
http://www.promisetracker.org/
https://civic.mit.edu/blog/emreiser/promise-tracker-brazil-election-mon…

Promise Tracker: Dataindsamling og politisk handling
Hvordan kan man som borger fastholde politikerne og gøre dem ansvarlige for de løfter, de gav under valgkampen? Folkene bag Promise Tracker mener at lokaleområder, der har data til rådighed, har den bedste mulighed for at holde lokalpolitikere op på deres valgløfter. Promise Tracker undersøger, hvordan borgerne gennem indsamling af data, kan udvide deres engagement og indflydelse, så det ikke er kun sker ved valget hvert fjerde år.

På verdens førende teknologiske universitet, MIT i Boston, arbejder en lille gruppe forskere med at udvikle nye digitale teknologier og platforme, der har til formål at understøtte og fremme borgernes politiske engagement og mulighed for indflydelse. ”Vores fokus er, hvordan teknologi og data kan gøres let tilgængeligt og anvendes til at løfte lokalsamfund. Vi udnytter de nye teknologier til at gøre det let for almindelige borgere at indsamle og bruge data, og giver borgerne bedre muligheder for at kommunikere og engagere sig i politiske spørgsmål”, fortæller Emilie Riezer, forsker i Center for Civic Media på MIT.

Borgerne mangler værktøjer
Det første større projekt, hvor app’en er afprøvet, er i Brasilien. I Sao Paolo og 200 andre byer i Brasilien er borgmesteren forpligtet ved lov til at offentliggøre en liste med konkrete infrastrukturprojekter, som han vil gennemføre i sin valgperiode – inklusiv budgetter og tidsplaner. De offentlige politiske løfter er et stort fremskridt ift. gennemsigtighed, og de øger borgernes muligheder for at få indflydelse på udviklingen af deres lokalsamfund. Problemet er, at borgerne ikke har nogen værktøjer til at holde øje med, om løfterne bliver holdt. Det er her Promise Tracker kommer ind i billedet.

Overvågning af politiske løfter
Promise Tracker kan bruges til at følge om de politiske løfter bliver ført ud i livet – og kan på den måde udstyre borgerne med et værktøj til at gå i dialog med deres politikere omkring meget konkrete emner. For eksempel kan borgene lave en tælling på, hvor mange huller i vejene, der endnu ikke er blevet repareret, om skolernes tage stadig er utætte, eller hvad der nu har været løfterne fra den lokale borgmester, der er valgt.

Dataindsamling og dialogværktøj
I São Paulo og Belo Horizonte har holdet bag Promise Tracker i samarbejde med lokale partnere gennemført indledende design workshops. I hver workshop har deltagerne identificeret en række konkrete problemer i lokalsamfundet og derefter gennemført målrettet dataindsamling ved hjælp af mobiltelefoner. På baggrund af den indsamlede data er det muligt at dokumentere, analysere og formidle problemerne. Det giver borgerne en værdifuld og let kommunikerbar viden, som de kan bruge til at gå i dialog med deres lokale politikere. Arbejdsgrupperne fokuserede på spørgsmål lige fra sikkerhed og tilgængelighed i offentlige rum til størrelsen på offentlige parker og adgang til billige boliger og skolebøger.

Hvordan det politiske system så vil tage imod og håndtere tilbagemeldingerne fra borgerne har holdet fra Promise Tracker endnu til gode at finde ud af.

Hent artiklen