TAG DEL Egedal – borgerne på banen

Hvordan får vi borgere, erhvervsliv og foreninger til at tage medansvar og hjælpe med at finde løsninger på samfundsudfordringer som arbejdsløshed, sygdomsforebyggelse og ældreservice? Det har Egedal Kommune forsøgt at finde svar på ved hjælp af den digitale crowd sourcing platform TAG DEL Egedal.

Ideen med lanceringen af Tag Del Egedal i 2013 var at skabe et fælles rum, hvor borgere, foreninger, erhvervsliv, organisationer og kommunen kunne udveksle ideer og hjælpe hinanden med at løse de ovennævnte udfrodringer. Interessen for TAG DEL Egedal bredte sig aldrig til den helt store brugerskare. Nogle dedikerede ildsjæle fik dog øjnene op for fællesskabets potentialer og har lagt meget tid og energi i at styrke og udvikle Egedals lokale fællesskab.

Skrevet af Astrid Le Bækgaard, Kuben Management

Fakta

Hvor: Egedal Kommune
Hvad: En digital kampagne, der skal understøtte kommunens strategi om involvering af civilsamfundet
Initiativtager: Egedal Kommune
Digital platform: http://tagdel.dk/
Pris: Open source – gratis
Kampagnens varighed: September 2013 – december 2014
Brugere: Borgere, foreninger og organisationer
Sprog: Dansk

Ny strategi – ny metode
Siden 2013 har Egedal Kommune arbejdet med en strategi om at inddrage civilsamfundet – blandt andet ved hjælp af ny digitale muligheder. Formålet er at skabe et øget engagement og fællesskab på tværs af lokale foreninger, erhvervsliv, kommune og borgere. Efterhånden som strategien tog form, stod det klart, at borgerne manglede et uformelt og fleksibelt rum med mulighed for at dele viden, finde lokale fællesskaber og debattere politiske emner. Derfor tog Egedal Kommune kontakt til open source platformen, TAG DEL. Platformen har til formål at styrke den demokratiske dialog og deltagelse, og den imødekommer Egedal Kommunes ønske om at skabe et fleksibelt rum for involvering, der tager højde for borgernes travle hverdagsliv.

Log in og TAG DEL
TAG DEL er en uafhængig, gratis digital platform. Hvor man kan bringe konkrete problemstillinger på banen såsom; Hvordan opnår vi bedre og renere byrum? Hvordan gøres vores hjemmeside mere brugervenlig? Eller hvordan får vi de ældre borgere med på den digitale vogn? Alle kan oprette en profil på TAG DEL, dele en udfordring eller bidrage med løsningsforslag på andres problemstillinger. Er man først oprettet som bruger, får andre medlemmer af TAG DEL adgang til de udfordringer, man opstiller og hvilke man deltager i. Det er også muligt at taste sin bydel og beskæftigelse ind – graden af personlige oplysninger bestemmer man selv. Funktionen giver brugerne mulighed for at finde ligesindede og opbygge netværk. Egedal Kommune har dog erfaret, at kravet om log in bremser borgerne i at deltage. Det bliver for besværligt, når man skal huske en kode for at deltage i debatten.

Kommunen i baggrunden
Egedal Kommune ønskede at Egedals TAG DEL kampagne skulle være et fælles projekt for borgere, foreninger etc. Derfor valgte man ”… som kommune bevidst ikke at være synlig afsender på kampagnen, det skulle være et fælles projekt”, fortæller Nadia Eriksen, der er Frivilligkoordinator i Egedal Kommune og projektleder på TAG DEL Egedal. Tag Del Egedal blev derfor lanceret via kommunens hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook, foldere og plakater, hvor kommunens logo ikke figurerede på materialet. Borgerne skulle føle, at hvad som helst kunne sættes i spil, og at de var med til at sætte dagsorden. På selve lanceringsdagen – den nationale frivillighedsdag i 2013 – afholdt kommunen en TAG DEL workshop for nogle af kommunens ildsjæle med en introduktion til platformen og hvordan der kunne opstilles udfordringer.

Gode men få deltagere
Et af kommunens eksperimenter bestod i at lægge forskellige temaer fra henholdsvis planstrategi og sundhedspolitik på platformen, for at få borgernes kommentarer. Særligt borgernes forslag på sundhedsområdet blev bemærket og efterfølgende indarbejdet i Egedal Kommunes sundhedspolitik. Overordnet set samlede platformen ikke nok deltagere, hvorfor kommunen afsluttede aktiviteterne på TAG DEL ved udgangen af 2014. ”Det overraskende os, hvor mange ressourcer det kræver at holde gryderne i kog, og fra politisk hold blev det besluttet at tage en pause med den digitale borgerinddragelse.” siger Nadia Eriksen. I dag kan man stadig se de udfordringer kommunen lagde ud, men den løbende aktivitet på platformen står borgere og foreninger selv for.

TAG DEL smitter
En af de borgere, der har været aktiv på TAG DEL, er Pernille Bloch Madsen. Få måneder forinden TAG DEL Egedal blev sat i søen, havde Pernille Bloch Madsen oprettet en blog om foreningslivet i Egedal. Den blev hurtig populær blandt hendes medborgere. ”Jeg blev kontaktet af kommunen, fordi de havde opdaget min blog, Egedalforum.dk. Jeg savnede selv et overblik over de lokale foreninger og tilbud, som findes i kommunen til børn og voksne. Og eftersom jeg nu selv begyndte at samle den viden, tænkte jeg, at jeg ville dele den med andre”, siger Pernille Bloch Madsen.

På TAG DEL Egedal oprettede Pernille Bloch Madsen en udfordring, hun kaldte for Egedals perler. Den handlede om at bringe kommunes naturskønne omgivelser i spil. Her eftersøgte hun aktiviteter og oplevelser i kommunen, og hendes medborgerne besvarede både med hengemte legepladser, gode gåture og udsigter. ”Hele tilgangen på TAG DEL Egedal inspirerede mig meget i forhold til min egen blog. Jeg lavede formatet om fra blog til hjemmeside, så det blev nemmere at finde rundt i de forskellige emnekategorier, og jeg har siden udviklet Egedalforum.dk til en virksomhed, der hjælper Egedals borgere med ideudveksling og netværk,” siger Pernille Bloch Madsen. På hjemmesiden kan borgere sende tips og ideer til hinanden, foreningerne har deres eget log in og kan opdatere deres kalender, desuden findes enn job- og boligbørs. I dag har Egedalforum.dk 12.000 månedlige besøg og 3400 medlemmer på Facebook.
Kommunen som medspiller

For Egedal Kommune har målet været, at gøre Egedal til en kommune med aktive borgere, som tager del i kommunens udvikling. ”Selvom TAG DEL Egedal ikke nåede så bredt ud, som vi havde håbet, har det bragt nye borgere på banen, og et nyt lokalt drevet dialogforum har set dagens lys. Det ser vi som en succes”, siger Nadia Eriksen. Det digitale inddragelsesværktøj var et forsøg på at skabe en ny kultur for uformel dialog i et rum uden for den kommunale hjemmeside og borgermøderne. ”Det er et paradigmeskifte i den kommunale tankegang og et naturligt skift fra ikke længere at se sig selv som et serviceorgan, men mere som en medspiller på det lokale niveau,” siger Nadia Eriksen.

Hent artikel