Bestyrelsens beretning for 2021 ved formand Jes Møller

Bestyrelsens beretning for 2021 ved formand Jes Møller

Det år Byplanlaboratoriet fyldte 100

Coronakrisen slap ikke taget helt i Dansk Byplanlaboratorium i 2021. Der har været perioder i både foråret og efteråret, hvor landet har været lukket ned, og hvor det ikke har været muligt at samles. Der er blevet flyttet rundt på kurserne, flere konferencer er blevet aflyst og der har været digitale beredskabsplaner for det årlige byplanmøde. I foråret var likviditeten bekymrende lav, og det var tydeligt, at byplanlaboratoriet ikke kunne overleve endnu et aflyst byplanmøde. Der blev derfor iværksat en handlingsplan for laboratoriets overlevelse. Blandt andet blev der søgt fondsmidler til den digitale omstilling – og det er nu lykkedes at komme på ret kurs igen.

Den positive side af dette er, at Byplanlab får videreudviklet og testet en række nye produkter og metoder, som kan vise sig bæredygtige og relevante også i ”post-corona” tiden. Vi behersker nye digitale formater og kan vurdere, hvad fysiske og digitale formater er egnede til og vurdere økonomien i de forskellige formater. Alt i alt en produktudvikling der har ført til større robusthed.

Det er lykkedes at afholde en del kurser digitalt, og der har også været lange perioder, hvor man kunne mødes. Helt konkret har Dansk Byplanlaboratorium i årets løb udbudt 22 og gennemført 18 kurser og konferencer. Aflysning af kurser skyldes hovedsageligt Covid19 og de medfølgende restriktioner.

Det årlige byplanmøde i oktober 2021 blev heldigvis gennemført. Det var noget helt særligt. Byplanlaboratoriet fyldte 100 år, og det blev fejret med maner i København og på Frederiksberg. Der var 700 deltagere og heldigvis ingen corona-restriktioner på netop dette tidspunkt. Der kunne afholdes foredrag i DR-byen og festaften i cirkusbygningen. Temaet var de næste 100 år og det lange lys var på. Naturligvis var klima og bæredygtighed et gennemgående tema. Da der var kommunalvalg i netop dette efterår lykkedes det at få en levende politisk og faglig debat om boligpolitik, klima i hele landet og mobilitet i fremtidens hovedstadsområde.

 

Indsatsområder

Byplanlaboratoriet arbejder med årlige indsatsområder, der knytter sig tæt til Byplanmødet. I de sidste år har de heddet:

2018: Politisk lederskab

2019: Boligpolitik – drømme, planer, marked

2020: Partnerskaber i planlægningen. Veje til bæredygtige byer og lokalsamfund

2021:De næste 100 år. Planlægningens rolle

2022: Partnerskaber i planlægningen. (temaet gentages, da byplanmødet måtte aflyses i 2020)

 

Projekter

 • På projekt- og netværkssiden har der i 2021 været arbejdet med
 • Omdannelse af ældre erhvervsområder
 • Byerne og det stigende Havvand,
 • Tryghed og indbrudsforebyggelse gennem planlægningen
 • Forberedelse af projektet: Plan 22+

 

To publikationer

 • Klimamål og fysisk planlægning
 • Den bæredygtige lokalplan

 

Byplanprisen 2021

Der var tre nominerede til årets byplanpris. Vordingborg Kommune for bæredygtig turisme på Møn, Egedal Kommune for fortætning og boliger til alle i Egedal by samt Syddjurs Kommune, der vandt for den konsekvente borgerinddragelse og den strategiske plan: Ebeltoft i udvikling.

 

Byplan Nyt 2021

Bladet Byplan Nyt er udkommet med 3 numre, idet bestyrelsen vedtog at spare et enkelt nummer af økonomiske årsager.

Der er udgivet 2 numre med blandet stof om blandt andet klima, grøn omstilling og kulturarv i planlægningen.

Derudover er der udgivet et temanummer om tryghed og indbrudsforebyggelse i planlægningen.

 

Kurser og seminarer 2021

Kurser og seminarer er en væsentlig del af Byplanlaboratoriets virksomhed. Nogle kurser er nye og andre er gentagelser. Nogle har kunnet gennemføres helt eller delvist digitalt, mens andre er blevet rykket.

 

I 2021 har der været følgende gentagelser af kurser:

 • Fra planlægger til byudvikler (flere hold)
 • Økonomi i byudvikling (flere hold)
 • Lokalplaner i praksis (flere hold)
 • Skræddersyede kurser om lokalplanlægning (for lokalråd og kommuner)

 

I 2021 har vi afholdt følgende nye kurser og webinarer

 • Kursus om tryghed
 • Bæredygtige lokalplaner
 • Crash-course 1 (om digitale metoder til inddragelse)
 • Crash-course 2 (flere digitale metoder til inddragelse)
 • Digitalt netværk om digital borgerinddragelse
 • Byvandring (Jernbanebyen)
 • Webinarrække om turisme og store sommerhuse
 • Forstå kommunen når du byudvikler (virtuelt)
 • Gratis frokostwebinarer om mobilitet mm

 

Tak til sekretariatet

Som har bestået af Andreas Hvidt, Anne Møller, Anja Meier Sandreid, Charlotte Odgaard Sjælland, Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Grethe Søndergaard, Jakob Frisk Maibom, Maria Kathrine Holt Poulsen, Michael Nørgaard, Steffi Gunnarson, Morten Olivarius og Berit Iwanouw

Tak til bestyrelsen

Bestyrelsen har en god blanding af forskellige fagligheder og kompetencer. Det er bestyrelsens styrke. Vi bestod i 2021 af: Jes Møller (selvstændig), Marie Stender (BUILD), Lisbet Wolters (Vejle Kommune), Bettina Hedeby Madsen (Hjørring Kommune), Karoline Amalie Steen (KL), Alexandra Vindfeld Hansen (SLA), Mats Olsson (selvstændig), Hans-Bo Hyldig (FB gruppen), Lise Aaen Kobberholm (bolig og planstyrelsen), Karsten Biering Nielsen (Københavns Kommune) og Tommy Tvedegaard Madsen (Region Nordjylland)