Byplanlaboratoriets årsberetning 2015

Byplanlaboratoriets årsberetning 2015

Bestyrelsens beretning ved formand Maj Green

Planloven
Planloven har fyldt rigtig meget idet regeringen har varslet ændringer. Vi har fokuseret på detailhandel, blandede byer og byggeri i det åbne land.
Byplanlaboratoriet har afholdt 4 debatmøder. Et i København i samarbejde med Dansk Byggeri hos dem. Og tre sammen med AA og FAB i hele landet.
Vi har skrevet en replik til regeringens udspil, hvor vi udbad os god tid, plads til debat og mere fokus på byerne. Desværre har det været et ret lukket politisk forløb. Men vi vil fortsætte med at bidrage til de processer, der kommer i konkretiseringen af den nye planlov.
Der har været en Kronik i Berlingske Tidende, 2 indlæg i Altinget, interviews og indlæg i og på diverse platforme, samt kontakt til ordførerne.

Indsatsområde 2015
Byplanlaboratoriet arbejder fortsat med faglige indsatsområder. Som det ses af listen var indsatsområdet i 15 Den regionale by.

• Velfærdsstatens nye geografi Byplanmøde 2012: Vækst og velfærd
• Smart planlægning Byplanmøde 2013: Smart planlægning
• Innovative planer Byplanmøde 2014: I tråd med tiden
• Den Regionale By Byplanmøde 2015:Den Regionale By
• Bytransformation Byplanmøde 16: Byer under forvandling

Byplanmødet 2015 – Den Regionale By
Mødet blev afholdt sammen med Vordingborg, Gulborgsund og Lolland Kommuner og var i sig selv et eksempel på et godt regional samarbejde.
Der var tænkt meget nyt, det krævede lokalerne i Panteren. En tidligere fabrikshal med højt til loftet og rungende tomhed. Hvilket gav os mulighed for at booste messedelen med en ældre bus, campingvogn og flere cirkustelte. Messen er et holdbart element i Byplanmødet, hvor flere kommuner, firmaer, projekter er ivrige efter at vise deres kunnen.

Byplanprisen 2015 –blev præsenteret på en stand. Her kunne deltagerne stemme på de tre nominerede med klistermærker. Kommunerne går nu all in og kæmper for at vinde prisen, når de først er nominerede. Prisen gik til Hjørring Kommune, for en planstrategi der tager fremtidens udfordringer og prioriteringer alvorligt og italesætter dem overfor borgerne.

Projekter 2015
I 2015 har vi arbejdet med 3 større projekter:
Netværk og evaluering af landsbyer der skrumper – afledt af indsatsområdet velfærdens nye geografi. Vi følger Hjørring og Morsø.
Netværksbaseret byledelse – stammer fra indsatsområdet den regionale by. Det er Ringbysamarbejdet der evalueres. Mange forskellige kommunale kulturer mødes og skal få et forpligtende samarbejde til at fungere
Sæt strøm på dit kvarter – griber de gode eksempler på, hvordan man kan bruge nutidens digitale muligheder. Det foregår i samarbejde med Kuben Management.

Byplan Nyt og Byplan 2015
Byplan Nyt er udgivet med 4 numre med følgende emner: Sæt strøm på dit kvarter, Provinsbyer, Den regionale by og et nummer uden tema
Byplan er også udgivet med 4 numre, 3 numre med blandet stof og et temanummer om mobilitet. Det var ikke en nem beslutning at lukke bladet. Vi kan stadig se formålet med Byplan, men skal nu finde en ny platform. Mange søger deres information på nettet. Det arbejder vi videre på sammen med FAB. Forskningsverdenen vil også gerne have et site/magasin. Udfordringen er at finde en økonomisk model, der holder.

Kurser og konferencer 2015
Gentagelse af succeser: Økonomi i byudviklingen 1 og 2, Jura og plan i praksis, Omdannelse af almene boligområder, Byens Gulv, Grænseløs byforskning (Gentænk byen)

Nye kurser: Strategi for byernes erhverv 1 og 2, Innovativ klimatilpasning med borgerne, Fra strategi til rammer, Arkitekturpolitik 1 og 2, Gentænk provinsbyen, Natur og miljø.

Herudover 4 gratis fyraftensmøder om den regionale by og 4 debatmøder om planloven.

Sekretariatet 2015 – et dynamisk hold der leverer varen
Christian Broen,
Ellen Højgaard Jensen,
Grethe Søndergaard
Eva Josephsen
Marianne Bendixen
Ny Weisser,
Susanne Saxholt,
Vibeke Meyling,
Andreas Hvidt,
Charlotte Sjælland,
Sigrid Jessen (praktikant)
Marianne Vinum (praktikant)
Mathis Gallego (student)
Tor Johansson (student)

Bestyrelsen 2015
Vi læner os op af Sekretariatets bedrifter, samtidig med at der bliver knoklet
igennem på Byplanmødet og i arbejdsgrupper.

Maj Green. Gladsaxe kommune
Marie Louise Madsen, KL
Jes Møller, Køge Kyst
Peter Vergo, Vordingborg Kommune
Lene Krogh, Horsens Kommune
Filip Zibrandtsen, selvstændig
Torben Gleesborg, Københavns kommune
Boris Brorman, arkitekt, selvstændig – træder ud af bestyrelsen i juni 2016
Mats Olsson, arkitekt, selvstændig
Rune Stig Mortensen, Region Syd
Fast gæst: Anders Hoffmann, Erhvervs- og vækstministeriet

I årets løb har vi foretaget en vedtægtsændring som logisk konsekvens af de nye ministerier.