Byplanlaboratoriets årsberetning 2016

Byplanlaboratoriets årsberetning 2016

Bestyrelsens beretning for 2016 ved formand Maj Green Planloven til debat

Som de fleste af jer ved har planloven været under heftig beskydning. Vi har deltaget i debatten med en faglig stemme i 2015. I 2016 kom der så et lovforslag som vi har afgivet høringssvar til d. 17 oktober. Vi har også udtalt os i diverse medier og på debatarrangementer og konferencer.

Konkret har vi følgende bemærkninger til lovforslaget:

 • Pas på bymidterne – bevar de nuværende begrænsninger på detailhandel og aflastningscentre
 • Husk det regionale niveau. Kræv at kommunerne forholder sig til det.
 • Afgræns og beskriv udviklingsmulighederne i kystnærhedszonen
 • Pas på Fingerplanens grønne kiler (og andre bynære områder)
 • Det er godt at 25%- reglen bliver bibeholdt og at det bliver muligt at indføre midlertidighed i lokalplaner.
 • God ide med omdannelseslandsbyer

Nu bliver det spændende hvordan kommunerne vil bruge loven. Vi følger udviklingen

Indsatsområder
Vi arbejder også med årlige indsatsområder, der knytter sig tæt til Byplanmødet. I de sidste 6 år har de heddet:

2012: ’Velfærdsstatens nye geografi” 2013: ’Smart planlægning’.2014: ’Innovativ planlægning’. 2015: `Den Regionale By´ 2016  Bytransformation 2017 : Erhverv i planlægningen

Byplanmøde 2016 - Byer under forvandling
Mødet blev afholdt i Malmø i Malmø Live med 650 deltagere

De danske byer forandrer sig for øjnene af os. De byer, vi voksede op i, er ikke de samme, som vores børnebørn vil færdes i. Bymidterne skifter karakter og funktion, tidligere erhvervsområder står over for omdannelse, bynatur og håndtering af regnvand giver nye muligheder, ny teknologi står på spring og tidligere tiders storskala-planlægning brydes op. Derfor er det nu, vi skal gribe mulighederne og forme de dynamiske danske byer, der også i fremtiden vil være attraktive for både borgere og erhvervsliv.
På årets byplanmøde undersøgte vi, hvordan forskellige bysamfund kan tackle udfordringer som globalisering, klimakrise, urbanisering og migration. Det er kraftige strømninger, der lægger pres på vores byer og kræver fleksibel planlægning og udvikling af nye redskaber.-et af de bedst evaluerede Byplanmøder

Byplanprisen 2016
De tre nominerede: Aalborg, Billund og Herning blev præsenteret i Byplan Nyt og på en stand på Byplanmødet. Her kunne deltagerne stemme på de tre nominerede med klistermærker. Kommunerne går nu all in og kæmper for at vinde prisen, når de først er nominerede.

Prisen gik til Aalborg kommune for deres havnefront

Aalborg kommune vandt Byplanprisen 2016 for vedholdende arbejde med realisere de mange forskellige projekter og byrum, der skaber helheden i havnefronten. Det blev afsløret ved Byplanmødet i Malmø, hvor 650 planlæggere og politikere er samlet for at diskutere forvandling af byer. Bag Byplanprisen står Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen.

På havnefronten i Aalborg er bl.a. ungdomsboliger, Musikkens hus, Utzon Center, Nordkraft, havnebad, Jomfru Ane Parken, Slotspladsen og Aalborg Universitet som nogle af de vigtige elementer, der har skabt gode udflugtsmål og faciliteter for borgerne i Aalborg..

Projekter 2016
I 2016 har der været arbejdet med 2 større projekter. Det er:

 1. Netværk og evaluering af landsbyer, der skrumper

Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer. På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal. Dansk Byplanlaboratorium følger de to projekter og evaluerer indsatsen over de næste fire år.

Projektet udføres for transport, bygnings og boligministeriet

Udsprunget fra Velfærdsstatens nye Geografi fra 2012

 1. Digital på landet

Projektet udføres af Dansk Byplanlaboratorium og KUBEN Management for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.  I dette netværk vil vi klæde områdefornyelsens parter på til at kommunikere og samskabe digitalt – det handler bl.a. om digitale borgermøder, elektroniske afstemninger eller crowdfunding af lån til forsamlingshuset, brugsen eller endda private boliger.

Projektet strækker sig over 2017 og 2018 med en række seminarer og workshops for de deltagende kommuner og afslutter med en åben konference.

Deltagende kommuner:  Langeland Kommune, Lejre Kommune, Lemvig Kommune, Viborg Kommune, Svendborg Kommune, Tønder Kommune, Vordingborg Kommune, Syddjurs Kommune

Udsprunget af temaet: Smart planlægning 2013

Byplan Nyt 2016
Der er udkommet fire numre af Byplan Nyt med varierede temaer:

 1. Planlægning af det åbne land
 2. Resiliente byer
 3. Byer under forvandling
 4. Rundt om planloven

Kurser og seminarer 2016
Kurser og seminarer er en væsentlig del af Byplanlaboratoriets virksomhed. Nogle kurser er nye andre er gentagelser. Nogle lægger sig op ad indsatsområderne.

I 2016 har der været følgende gentagelser

 • Byens Gulv
 • Jura og plan i praksis
 • Byforskning uden grænser (Byers resiliens)
 • Omdannelse af almene boligområder
 • Strategisk byledelse hold 1 og 2
 • Økonomi i byudvikling
 • Lokalplaner i praksis
 • Arkitekturpolitik

I 2015 har vi udviklet følgende nye kurser

 • Bæredygtige byrum. Nordhavn
 • Bo Trygt
 • Studietur til Norge (de Norske turistveje)
 • Boliger til flygtninge – og alle andre
 • To fyraftensmøder: 1) Den regionale by 2) Boligplacering af flygtninge

Flytning
I juni måned flyttede sekretariatet fra Nørregade 36 til Rådhusstræde 6. Flytningen skyldtes at Nørregade 36 skulle ombygges til boliger. Flytningen har taget mange kræfter og har kostet 170.000 kr. – men nu bor vi bedre og billigere end før – og nærmere Stormgade, hvor Fingerplanen blev født og BLOX, hvor de internationale netværk udfolder sig.

Sekretariat og bestyrelse
Sekretariat: Tak til sekretariatet som har bestået af Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Grethe Søndergaard, Ny Weisser, Monica Bengtsen, Susanne Saxholt, Andreas Hvidt, Charlotte Sjælland, Marianne Bendixen, John Krogstrup, Michael Nørgaard,

Tak til bestyrelsen. Bestyrelsen er en blanding af forskellige fagligheder og kompetencer. Det er bestyrelsens styrke. Vi bestod i 2016 af: Maj Green (Gladsaxe kommune), Peter Vergo (Vordingborg Kommune), Marie Louise Madsen (KL), Jes Møller (Køge Kyst), Lene Krogh (Horsens Kommune), Filip Zibrandtsen (Urban Creators), Torben Glesborg (Københavns kommune), Marie Stender (SBI), Mats Olsson, Rune Stig Mortensen (Region Syd), Fast gæst: Sigmund Lubanski Erhvervsstyrelsen